Podsumowanie dla starszej wersji

Dokumentacja w tej sekcji dotyczy typów integracji i interfejsów API, które są obsługiwane w przypadku starszych wersji.

W przypadku nowych integracji partnerów zdecydowanie zalecamy korzystanie z najbardziej aktualnych i odpowiednich dokumentacji branżowych.

Jeśli integracja wykorzystuje nasze starsze interfejsy API, skontaktuj się z osobą kontaktową w BD, aby uzyskać pomoc w zakresie uaktualniania do najnowszych wersji naszego interfejsu API.