Uzyskiwanie danych uwierzytelniających

Aby korzystać z interfejsu YouTube Data API, Twoja aplikacja musi mieć dane uwierzytelniające. W tym dokumencie opisujemy różne typy danych uwierzytelniających obsługiwane w Konsoli interfejsów API Google. Wyjaśniono też, jak znaleźć lub utworzyć dane logowania do autoryzacji projektu.

Utwórz projekt i wybierz usługi interfejsów API

 1. Otwórz stronę Dane logowania w Konsoli interfejsów API.
 2. Ten interfejs API obsługuje 2 rodzaje danych logowania. Utwórz dane logowania odpowiednie dla Twojego projektu:
  • OAuth 2.0: za każdym razem, gdy Twoja aplikacja żąda prywatnych danych użytkownika, razem z tym żądaniem musi wysłać token OAuth 2.0. Aplikacja najpierw wysyła identyfikator klienta, a być może tajny klucz klienta, aby uzyskać token. Dane logowania OAuth 2.0 możesz generować dla aplikacji internetowych, kont usługi lub zainstalowanych aplikacji.

   Więcej informacji znajdziesz w dokumentacji protokołu OAuth 2.0.

  • Klucze interfejsu API: żądanie, które nie zawiera tokena OAuth 2.0, musi wysłać klucz interfejsu API. Klucz identyfikuje projekt oraz zapewnia dostęp do interfejsu API, limit i raporty.

   Interfejs API obsługuje kilka typów ograniczeń kluczy interfejsu API. Jeśli klucz interfejsu API, którego potrzebujesz, jeszcze nie istnieje, utwórz klucz interfejsu API w konsoli, klikając Utwórz dane logowania > Klucz interfejsu API. Możesz wprowadzić ograniczenia przed użyciem klucza w środowisku produkcyjnym, klikając Ogranicz klucz i wybierając jedno z ograniczeń.

Aby zabezpieczyć klucze interfejsu API, postępuj zgodnie ze sprawdzonymi metodami korzystania z kluczy interfejsu API.