Tài nguyên dành cho nhà phát triển Google Workspace

Ngoài tài liệu hướng dẫn, bạn có thể sử dụng các công cụ và tài nguyên này để xây dựng ứng dụng, tìm sự trợ giúp và nắm bắt thông tin về các sản phẩm dành cho nhà phát triển của Google Workspace.

Công cụ

 • Bảng điều khiển dành cho quản trị viên — Bảng điều khiển dành cho quản trị viên Google Workspace là nơi quản trị viên quản lý tổ chức của họ, bao gồm cả việc cho phép các ứng dụng bên thứ ba, cho phép uỷ quyền trên toàn miền và các công việc khác của nhà phát triển.

 • Trang tổng quan Apps Script — Trang tổng quan Apps Script là nơi bạn tạo các dự án Apps Script để tự động hoá, cải thiện hoặc mở rộng Google Workspace bằng những đoạn mã đơn giản.

 • Bảng điều khiển Google Cloud — Bảng điều khiển Google Cloud là nơi bạn quản lý các dự án trên Google Cloud đằng sau các công cụ tích hợp của Google Workspace.

 • APIs Explorer: Sử dụng Trình khám phá API của Google Workspace để dùng thử các yêu cầu API trong trình duyệt của bạn bằng dữ liệu thực.

Đào tạo và hỗ trợ

 • Cách bắt đầu — Làm theo 5 bước để bắt đầu với vai trò là nhà phát triển trên Google Workspace.

 • Lớp học lập trình — Làm theo hướng dẫn từng bước để tạo các giải pháp cho Apps Script, xây dựng ứng dụng Chat hoặc tích hợp với Google Drive.

 • Hỗ trợ dành cho nhà phát triển — Hãy xem xét nhiều lựa chọn để xác định cách tốt nhất để yêu cầu trợ giúp về các câu hỏi của bạn.

Bản cập nhật

 • Blog dành cho nhà phát triển Google Workspace — Đọc tin tức mới nhất về Google Workspace trên blog Google Developers.

 • Bản dùng thử cho nhà phát triển — Đăng ký tham gia Chương trình dùng thử Google Workspace cho nhà phát triển để có quyền truy cập sớm vào một số tính năng.

 • Bản tin — Đăng ký nhận Bản tin dành cho nhà phát triển Google Workspace để nhận email tóm tắt định kỳ về các tính năng mới, sự kiện sắp tới và nhiều thông tin khác.

 • Twitter — Theo dõi @workspacedevs trên Twitter.

 • YouTube — Đăng ký kênh YouTube dành cho nhà phát triển trên Google Workspace.