Google Workspace Marketplace ช่วยให้ผู้ใช้และผู้ดูแลระบบค้นหาและติดตั้งแอปพลิเคชันของบุคคลที่สามซึ่งผสานรวมกับ Google Workspace ได้อย่างง่ายดาย

คุณสามารถเผยแพร่ส่วนเสริมของ Google Workspace, ส่วนเสริมของ Editor, แอป Google Chat, ส่วนเสริมของ Classroom, แอปไดรฟ์และเว็บแอปได้
ดูข้อมูลเกี่ยวกับวิธีเผยแพร่โซลูชันไปยัง Marketplace
Google จะตรวจสอบแอปก่อนที่จะเผยแพร่เพื่อให้แน่ใจว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์ด้านความปลอดภัย เนื้อหา และรูปแบบของ Google
รับความช่วยเหลือ รายงานข้อบกพร่อง หรือขอฟีเจอร์