เผยแพร่แอปไปยัง Google Workspace Marketplace

หน้านี้อธิบายขั้นตอนการเผยแพร่แอปไปยัง Google Workspace Marketplace

เตรียมพร้อมสำหรับขั้นตอนการเผยแพร่

ส่วนนี้จะอธิบายวิธีเตรียมแอปให้พร้อมเผยแพร่ไปยัง Google Workspace Marketplace

ตัดสินใจว่าคุณต้องการเผยแพร่อะไร

หากต้องการแสดงใน Google Workspace Marketplace แอปที่คุณสร้างต้องขยายแอปพลิเคชัน Google Workspace อย่างน้อย 1 รายการ หากต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับประเภทของแอปที่คุณสามารถสร้างและเผยแพร่ได้ที่การผสานรวมแอป หากคุณเผยแพร่แอป Google Chat โปรดดูข้อกำหนดการเผยแพร่เพิ่มเติมที่หัวข้อเผยแพร่แอป Google Chat

กำหนดผู้ชมของแอป

แอปใน Google Workspace Marketplace อาจเป็นแอปสาธารณะหรือส่วนตัวก็ได้

 • สาธารณะ: ทุกคนที่ใช้ Google Workspace Marketplace จะดูและติดตั้งแอปสาธารณะได้ แอปสาธารณะมีข้อกำหนดการเผยแพร่เพิ่มเติมเพื่อแสดงใน Marketplace
 • ส่วนตัว: หากสร้างแอปโดยใช้บัญชี Google Workspace คุณสามารถเผยแพร่แอปแบบส่วนตัวแก่องค์กร Google Workspace ได้ แอปส่วนตัวจะพร้อมใช้งานสำหรับผู้ใช้ในองค์กรเท่านั้นและจะแสดงในส่วนแอปภายในของ Marketplace ด้วย

หลังจากเผยแพร่แอปแบบส่วนตัวหรือสาธารณะแล้ว คุณจะเปลี่ยนการตั้งค่านี้ไม่ได้ ก่อนเผยแพร่แอป โปรดตรวจสอบว่าคุณได้กำหนดผู้ชมอย่างถูกต้อง

แอปสาธารณะ: อ่านข้อกำหนดเพิ่มเติมในการเผยแพร่

หากวางแผนที่จะเผยแพร่แอปสาธารณะ โปรดตรวจสอบว่าแอปเป็นไปตามข้อกำหนดของ Marketplace ต่อไปนี้

เผยแพร่แอป

ขั้นตอนการเผยแพร่สำหรับแอป
ภาพที่ 1: ขั้นตอนการเผยแพร่แอปไปยัง Google Workspace Marketplace

หลังจากสร้างแอปแล้ว คุณจะเผยแพร่แอปได้โดยทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. สร้างโปรเจ็กต์ Google Cloud เพื่อกำหนดค่าและจัดการข้อมูลของคุณใน Google Workspace Marketplace หากสร้างโปรเจ็กต์ Cloud สำหรับแอปแล้ว คุณควรใช้โปรเจ็กต์ที่อยู่ในระบบคลาวด์นี้สำหรับข้อมูล
 2. กำหนดค่า OAuth สำหรับแอป สำหรับแอปสาธารณะ คุณอาจต้องส่งแอปเข้ารับการตรวจสอบ OAuth
 3. ทดสอบว่าแอปทำงานได้อย่างถูกต้อง หากต้องการทดสอบแอปสาธารณะ คุณสามารถใช้เกณฑ์การตรวจสอบที่เกี่ยวข้องกับฟังก์ชันการทำงานของแอปและประสบการณ์ของผู้ใช้ และควรมีเว็บไซต์และโลโก้ของแอปด้วย เพราะต้องมีเนื้อหาเหล่านี้สำหรับข้อมูลของแอปใน Marketplace
 4. เปิดใช้ SDK ของ Google Workspace Marketplace เพื่อกำหนดค่าแอปสำหรับสิ่งต่างๆ เช่น ระดับการเข้าถึง การตั้งค่าการติดตั้ง และแอปพลิเคชัน Google Workspace ที่ขยายการใช้งาน
 5. สร้างข้อมูลผลิตภัณฑ์ใน Store ที่อธิบาย และโปรโมตแอปให้ผู้ใช้ทราบ
 6. หลังจากกำหนดค่าและบันทึกการตั้งค่าที่จำเป็นทั้งหมดใน Google Workspace Marketplace SDK แล้ว ให้ส่งแอปเพื่อเผยแพร่ แอปได้รับการเผยแพร่ทันทีหรือได้รับการตรวจสอบขั้นสุดท้าย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับกลุ่มเป้าหมายของแอป

  • สำหรับแอปส่วนตัว ทุกคนในองค์กร Google Workspace ของคุณจะเข้าถึงข้อมูลแอปของคุณได้ทันที
  • สำหรับแอปสาธารณะ แอปจะได้รับการตรวจสอบจาก Google หลังจากที่ Google อนุมัติแอปแล้ว ข้อมูลแอปจะพร้อมใช้งานสำหรับทุกคนใน Marketplace ดูข้อมูลเกี่ยวกับสถานะของแอปสาธารณะ ได้ที่ตรวจสอบสถานะการเผยแพร่ของข้อมูลแอป

  สำหรับทุกแอป การตั้งค่าการติดตั้งแอปเป็นตัวกำหนดว่าผู้ใช้ทั้งหมดหรือเฉพาะผู้ดูแลระบบ Google Workspace เท่านั้นที่จะติดตั้งแอปได้