เผยแพร่แอป Google Chat

หลังจากสร้างแอปใน Chat แล้ว คุณจะเผยแพร่แอปดังกล่าวเพื่อให้ผู้ใช้บางรายหรือกลุ่มผู้ใช้เลือกได้ ทุกคนในองค์กร Google Workspace หรือผู้ใช้ Google Chat ทุกคน

วิธีที่ผู้ใช้ค้นพบและใช้แอปใน Chat

หากต้องการค้นหาแอป Google Chat ผู้ใช้จะทําสิ่งต่อไปนี้ได้

  • ค้นหาและติดตั้งแอปใน Chat จาก Google Chat หรือ Google Workspace Marketplace
  • โต้ตอบกับแอปใน Chat ที่เพิ่มลงในพื้นที่ใน Chat
  • สำรวจแอป Chat ในแผงข้อความส่วนตัวหลังจากที่ผู้ดูแลระบบ Google Workspace ติดตั้งแอป Chat ในนามของผู้ดูแลระบบ Google Workspace

หากต้องการเริ่มใช้แอป Chat ผู้ใช้ Google Chat สามารถเริ่มข้อความส่วนตัวด้วยแอป Chat หรือเพิ่มข้อความดังกล่าวไปยังพื้นที่ทำงาน และยังเพิ่มแอปใน Chat ด้วยการ @พูดถึงได้ด้วย โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่หัวข้อใช้แอป Chat

ตัวอย่างต่อไปนี้แสดงวิธีที่ผู้ใช้ @พูดถึงแอป Chat เพื่อเพิ่มลงในพื้นที่ทำงาน

การเพิ่มแอปใน Chat ไปยังพื้นที่ทำงานโดยการพิมพ์ @ ในข้อความ

ติดตั้งแอปใน Chat ในฐานะองค์กร Google Workspace

ผู้ดูแลระบบ Google Workspace จะค้นหาแอปใน Chat ได้ใน Google Workspace Marketplace และติดตั้งแอปใน Chat ให้กับผู้ใช้ในองค์กร เมื่อผู้ดูแลระบบติดตั้งแอป Chat แอป Chat จะปรากฏในแผงข้อความส่วนตัวของผู้ใช้

นอกจากนี้ผู้ดูแลระบบ Google Workspace ยังจัดการและอนุญาตการใช้แอปใน Chat ในองค์กร Google Workspace ได้อีกด้วย หากคุณพัฒนาแอป Chat สำหรับองค์กรที่ใช้รายการที่อนุญาต คุณต้องขอให้ผู้ดูแลระบบเพิ่มแอป Chat ของคุณลงในรายการที่อนุญาตเพื่อให้ผู้ใช้ค้นหาและใช้แอป Chat ได้ โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่หัวข้ออนุญาตให้ผู้ใช้ติดตั้งแอปใน Chat

สิ่งที่ต้องดำเนินการก่อน

กำหนดค่าและเผยแพร่แอป Chat โดยใช้ Google Cloud Console

หากต้องการเผยแพร่แอป Chat และเปิดให้ผู้อื่นใช้งานได้ โดยทั่วไปคุณต้องทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

  1. เปิดหน้าการกำหนดค่า Chat API ในโปรเจ็กต์ Google Cloud ที่โฮสต์แอป Chat ที่คุณต้องการเผยแพร่ ในส่วนระดับการเข้าถึง ให้เลือกตามคอลัมน์ "การตั้งค่า Google Chat API" ในตารางต่อไปนี้

    ไปที่ Chat API

  2. เผยแพร่แอป Chat ด้วย SDK ของ Google Workspace Marketplace คุณสามารถกําหนดค่าแอป Chat ให้พร้อมใช้งานสําหรับผู้ใช้ในองค์กร Google Workspace ของคุณหรือผู้ใช้ Google Chat ทั้งหมด ในส่วนระดับการเข้าถึงแอปและการตั้งค่าการติดตั้ง ให้เลือกตามคอลัมน์ "การตั้งค่า SDK ของ Google Workspace Marketplace" ในตารางต่อไปนี้

การตั้งค่าระดับการเข้าถึงและการเผยแพร่สําหรับแอป Chat

ตารางต่อไปนี้อธิบายวิธีกำหนดการตั้งค่าสำหรับ Google Chat API และ Google Workspace Marketplace SDK ตามกลุ่มเป้าหมายของแอป Chat ของคุณ

ผู้ใช้แอปเป้าหมาย การตั้งค่า Google Chat API การตั้งค่า SDK ของ Google Workspace Marketplace แอป Chat ของฉันเผยแพร่ไว้ที่ใด
ทีมขนาดเล็กของคุณ ในการตั้งค่าระดับการเข้าถึง ให้ระบุบุคคลหรือ Google Groups ที่เข้าถึงแอป Chat ได้

หากบัญชี Google Workspace กำหนดให้แอป Chat อยู่ในรายการที่อนุญาต คุณจะระบุอีเมลแต่ละรายการได้สูงสุด 5 รายการเท่านั้น (ระบุ Google Groups ไม่ได้)

คุณไม่จำเป็นต้องกำหนดค่า SDK ของ Google Workspace Marketplace สำหรับแอป Chat สมาชิกทีมจะค้นหาและใช้แอป Chat จาก Google Chat ได้
ทีมขนาดใหญ่ของคุณ ในการตั้งค่าระดับการเข้าถึง ให้ระบุบุคคลหรือ Google Groups ที่จะทดสอบแอป Chat

หลังจากทดสอบแล้ว ให้เผยแพร่แอป Chat ไปยังองค์กร Google Workspace โดยใช้การตั้งค่าใน SDK ของ Google Workspace Marketplace

ตั้งค่าระดับการเข้าถึงแอปเป็นส่วนตัว

กำหนดการตั้งค่าการติดตั้งเป็นบุคคลธรรมดา + ผู้ดูแลระบบ

ทุกคนในองค์กร Google Workspace จะค้นหาและติดตั้ง แอป Chat ใน Google Chat รวมถึงดู แอปใน Chat ของคุณได้ใน Google Workspace Marketplace ผู้ใช้และผู้ดูแลระบบ Google Workspace จะติดตั้งแอปใน Chat ของคุณจาก Marketplace ได้

องค์กร Google Workspace ของคุณ ในการตั้งค่าระดับการเข้าถึง ให้ระบุบุคคลหรือ Google Groups ที่จะทดสอบแอป Chat

หลังจากทดสอบแล้ว ให้เผยแพร่แอป Chat ไปยังองค์กร Google Workspace โดยใช้การตั้งค่าใน SDK ของ Google Workspace Marketplace

ตั้งค่าระดับการเข้าถึงแอปเป็นส่วนตัว

กำหนดการตั้งค่าการติดตั้งเป็นบุคคลธรรมดา + ผู้ดูแลระบบ

ทุกคนในองค์กร Google Workspace จะค้นหาและติดตั้ง แอป Chat ใน Google Chat รวมถึงดู แอปใน Chat ได้ใน Google Workspace Marketplace มีเพียง ผู้ดูแลระบบ Google Workspace เท่านั้นที่จะติดตั้ง แอปใน Chat ของคุณจาก Marketplace ได้

ทุกคน (แอป Chat สาธารณะ) ในการตั้งค่าระดับการเข้าถึง ให้ระบุบุคคลหรือ Google Groups ที่จะทดสอบแอป Chat

หลังจากทดสอบแล้ว ให้เผยแพร่แอป Chat แบบสาธารณะโดยใช้การตั้งค่าใน Google Workspace Marketplace

ตั้งค่าระดับการเข้าถึงแอปเป็นสาธารณะ

กำหนดการตั้งค่าการติดตั้งเป็นบุคคลธรรมดา + ผู้ดูแลระบบ

ผู้ใช้ Google Workspace ทุกคนจะค้นหาและติดตั้งแอป Chat ของคุณใน Google Chat รวมถึงดูแอปใน Chat ได้ใน Google Workspace Marketplace มีเพียงผู้ดูแลระบบ Google Workspace เท่านั้นที่จะติดตั้ง แอปใน Chat ของคุณจาก Marketplace ได้

เผยแพร่แอป Chat ด้วย SDK ของ Google Workspace Marketplace

ใช้ Google Workspace Marketplace SDK เพื่อดําเนินการต่อไปนี้

  • เผยแพร่แอป Chat แบบสาธารณะและให้ผู้ใช้ Google Chat ทุกคนเพิ่มแอป Chat ของคุณในพื้นที่ทำงาน
  • เผยแพร่แอป Chat ไปยังองค์กร Google Workspace
  • กำหนดให้ผู้ดูแลระบบ Google Workspace เห็นแอป Chat ของคุณเพื่อให้ติดตั้งแอป Chat ให้กับผู้ใช้ในองค์กรได้ แอป Chat ของคุณต้องมีการรับส่งข้อความส่วนตัวเพื่อให้ผู้ดูแลระบบ Google Workspace เห็น

เมื่อคุณพร้อมที่จะเผยแพร่ โปรดดู กระบวนการตรวจสอบและข้อกำหนดของแอปสำหรับ Marketplace และ เผยแพร่แอปไปยัง Marketplace