กระบวนการตรวจสอบแอปและข้อกำหนดสำหรับ Google Workspace Marketplace

หากต้องการเผยแพร่แอปแบบสาธารณะใน Google Workspace Marketplace ทาง Google จะตรวจสอบแอปและข้อมูลของแอปว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์ด้านการออกแบบ เนื้อหา และรูปแบบของ Google

หลังจากที่ Google ตรวจสอบแอปของคุณแล้ว คุณจะได้รับอีเมลแจ้งว่าต้องปรับปรุงแอปหรือได้รับอนุมัติหรือไม่

 • หากแอปต้องมีการดำเนินการเพิ่มเติม คุณจะได้รับเอกสารการตรวจสอบที่มีข้อมูลเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับสิ่งที่ต้องปรับปรุง แก้ไขปัญหา แล้วส่งแอปเข้ารับการตรวจสอบอีกครั้ง
 • หากทีมตรวจสอบอนุมัติแอปของคุณ ระบบจะเผยแพร่แอปโดยอัตโนมัติและคุณจะได้รับอีเมลแจ้งเตือน

ก่อนส่งแอปเข้ารับการตรวจสอบ โปรดตรวจสอบว่าแอปของคุณพร้อมเผยแพร่แล้ว โปรดดูรายละเอียดที่หัวข้อเตรียมพร้อมสำหรับขั้นตอนการเผยแพร่

ระยะเวลาการตรวจสอบ

การตรวจสอบแอปมักใช้เวลาหลายวัน ระยะเวลาที่ใช้จะขึ้นอยู่กับสิ่งต่อไปนี้

 • จำนวนแอปที่ส่งเมื่อเร็วๆ นี้
 • จำนวนงานเพิ่มเติมที่แอปของคุณต้องการ

สาเหตุทั่วไปที่แอปไม่ผ่านการตรวจสอบ

การยืนยัน OAuth:

 • ตั้งค่าหน้าจอความยินยอม OAuth ไม่ถูกต้อง เช่น ตั้งประเภทผู้ใช้เป็นภายใน หรือตั้งค่าสถานะการเผยแพร่เป็นการทดสอบ
 • แอปไม่ได้ทำการยืนยัน OAuth ให้เสร็จสมบูรณ์

ปัญหาเกี่ยวกับรายการแอป

 • การใช้เครื่องหมายการค้าของ Google ในชื่อแอป โลโก้ หรือคำอธิบายแอปอย่างไม่เหมาะสม โปรดดูคำแนะนำในหลักเกณฑ์การใช้แบรนด์ของ Google Workspace Marketplace
 • ลิงก์ไม่ทำงานหรือชี้ไปยังข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง เช่น ลิงก์สำหรับนโยบายความเป็นส่วนตัวจะนำไปยังหน้าการสนับสนุนนักพัฒนาแอป
 • ภาพหน้าจอและรูปภาพมีคุณภาพต่ำหรือไม่ได้แสดงฟังก์ชันการทำงานของแอปอย่างถูกต้อง

ความพร้อมของแอป:

 • แอปยังคงอยู่ระหว่างการทดสอบและยังไม่พร้อมเผยแพร่สู่สาธารณะ
 • แอปมีข้อบกพร่องหรือทำงานได้ไม่สมบูรณ์

เกณฑ์การตรวจสอบ

ก่อนส่งแอปเข้ารับการตรวจสอบ โปรดตรวจสอบว่าแอปมีคุณสมบัติตรงตาม ข้อกำหนดทั้งหมดและเป็นไปตาม นโยบายโปรแกรมของ Google Workspace Marketplace

ข้อกำหนดสำหรับแอปทั้งหมด

คุณสามารถใช้ช่องทำเครื่องหมายเพื่อติดตามการตรวจสอบขั้นต้น

หมวดหมู่ เกณฑ์
ชื่อแอป
 • ไม่มีข้อมูลแอปอื่นที่ใช้ชื่อเดียวกัน
 • ชื่อนี้ไม่มีหมายเลขเวอร์ชัน
 • ชื่อตรงกับชื่อในหน้าจอคำยินยอม OAuth
 • ชื่อไม่คลุมเครือหรือกว้างเกินไป
 • ชื่อต้องมีอักขระไม่เกิน 50 ตัว
 • (แนะนำ) ชื่อใช้อักษรตัวพิมพ์ใหญ่เฉพาะคำแรก
 • (แนะนำ) ชื่อไม่มีเครื่องหมายวรรคตอน โดยเฉพาะวงเล็บ
ข้อมูลนักพัฒนาซอฟต์แวร์
 • ชื่อนักพัฒนาแอปและเว็บไซต์นักพัฒนาแอปนำเสนอและนําไปยังข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับนักพัฒนาแอปอย่างถูกต้อง
 • เนื่องด้วยกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค ผู้บริโภคที่อยู่ในเขตเศรษฐกิจยุโรป (EEA) ต้องได้รับแจ้งว่าผู้ขายใน Google Workspace Marketplace เป็นผู้ค้าหรือไม่ใช่ผู้ค้า
  • ผู้ค้า - ผู้ค้าคือบุคคลที่ดำเนินการเพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการค้า ธุรกิจ งานฝีมือ หรืออาชีพ หรือในนามของหรือในนามของผู้ค้า
  • ไม่ใช่ผู้ค้า - บุคคลที่ไม่ใช่ผู้ค้า (ผู้บริโภค) คือบุคคลที่ดำเนินการเพื่อวัตถุประสงค์ที่ไม่เป็นมืออาชีพ

  หากไม่ระบุ ระบบจะแสดง "ไม่ระบุสถานะผู้ค้า" ในหน้าข้อมูลผลิตภัณฑ์ใน Store ของแอป

คำอธิบายแอป
 • ลิงก์ที่ระบุไว้ทั้งหมดจะทำงานและชี้ไปยังข้อมูลที่ถูกต้อง ตัวอย่างเช่น ลิงก์สำหรับนโยบายความเป็นส่วนตัวจะชี้ไปยังหน้าที่อธิบายนโยบายความเป็นส่วนตัว
 • หากแอปโต้ตอบกับบริการของบุคคลที่สาม คำอธิบายจะอธิบายว่าบริการของบุคคลที่สามทำอย่างไร โต้ตอบกับบริการนั้นอย่างไร และอาจมีลิงก์ไปยังเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องด้วย
 • คำอธิบายที่กระชับและละเอียดพอเข้าใจได้
 • คำอธิบายแบบสั้นและแบบละเอียดไม่เหมือนกัน
 • (แนะนำ) ข้อมูลราคาครบถ้วนและถูกต้อง
 • (แนะนำ) ชุดแอตทริบิวต์ทั้งหมดต่อภาษา (ชื่อ คำอธิบายแบบย่อ และคำอธิบายแบบละเอียด) ได้รับการกำหนดไว้อย่างถูกต้องโดยที่ภาษาไม่ตรงกัน
ฟังก์ชันการทำงาน
 • ไม่มีข้อบกพร่องอย่างชัดเจน และการดำเนินการทั้งหมดรวมถึงกรณีพิเศษ (Edge Case) ทำงานได้อย่างสมบูรณ์ เวลาที่ใช้ในการโหลดได้รับการจัดการด้วยสัญญาณบอกสถานะการโหลด
 • แอปแสดงการโต้ตอบที่ชัดเจนกับ Google APIs
 • แอปมีฟังก์ชันการทํางานใหม่หรือฟังก์ชันเพิ่มเติมที่ไม่เทียบเท่ากับที่มีอยู่ในผลิตภัณฑ์ของ Google
 • แอปไม่ได้มีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการโฆษณาหรือการส่งสแปม
 • แอปทำงานได้อย่างสมบูรณ์และไม่ได้มีไว้สำหรับการทดสอบ และไม่ใช่การพัฒนา
 • หากแอปโต้ตอบกับฟีเจอร์ที่มีให้ผู้ใช้หรือผู้ใช้ที่จ่ายเงิน ทีมตรวจสอบของ Google จะมีบัญชีทดสอบในระบบของนักพัฒนาแอป
ประสบการณ์ของผู้ใช้
 • แอป (รวมถึงชื่อแอป) ไม่ได้ใช้เนื้อหาแบรนด์ของ Google, เครื่องหมายการค้า หรือเนื้อหาที่มีแบรนด์ของ Google ดูหลักเกณฑ์การใช้แบรนด์ของ Google Workspace Marketplace
 • จำเป็นต้องให้สิทธิ์และการลงชื่อเข้าใช้เพียงครั้งเดียว แอปใช้ SSO แบบคลิกเดียวหรือจะดีที่สุดว่าเป็น SSO แบบ Zero-click
 • หลังจากที่ผู้ดูแลระบบให้สิทธิ์ขอบเขต OAuth 2.0 สำหรับโดเมนแล้ว ผู้ใช้แต่ละรายจะไม่ได้รับข้อความแจ้งสำหรับสิทธิ์ขอบเขตอีก
 • ผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องป้อนข้อมูลเข้าสู่ระบบหลังจากลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google แล้ว โดยมากสุดจะต้องคลิกปุ่ม "ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Google" เพื่อรับสิทธิ์เข้าถึง
 • มีคำที่สอดคล้องกัน ชัดเจน และเข้าใจได้สำหรับป้ายกำกับปุ่ม รายการในเมนู ชื่อ และองค์ประกอบอื่นๆ ของแอป เช่น ป้ายกำกับจะหมายถึงชื่อการดำเนินการ เช่น "ลบ" และ "ยกเลิก" แทนที่จะเป็น "ใช่" หรือ "ไม่"
 • ฟังก์ชันการออกจากระบบจะทำงานอย่างถูกต้องหากต้องลงชื่อเข้าใช้ ระบบจะเพิกถอนโทเค็นและจะเริ่มลงชื่อเข้าใช้ได้ตั้งแต่ต้น
 • ความคิดเห็นจะแสดงอยู่เสมอ เช่น ข้อความยืนยันหรือข้อความแสดงข้อผิดพลาด สำหรับการดำเนินการ
 • ไม่มีลิงก์รูปภาพที่เสียหายหรือรูปภาพที่ไม่ชัดเจน
กราฟิก
 • ไอคอนมีขนาดถูกต้อง เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัส และมีพื้นหลังโปร่งใส ดูเนื้อหากราฟิก
 • ไอคอนแสดงชื่อหรือฟังก์ชันการทำงานของแอปอย่างถูกต้อง
 • ไอคอนเป็นสี (ไม่ใช่สเกลสีเทา)
 • ไอคอนไม่ได้ใช้เครื่องหมายการค้าของ Google
 • ภาพหน้าจอและรูปภาพไม่เบลอ อ่านยาก หรือไม่เหมาะสม เนื่องจากแสดงถึงแอปได้อย่างถูกต้อง
 • (แนะนำ) ภาพหน้าจอแสดงวิธีใช้แอปและการทำงานของแอปอย่างชัดเจน
OAuth
 • แอปผ่านการยืนยัน OAuth, ใช้ขอบเขต OAuth ที่แคบที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ และขอบเขตทั้งหมดผสานรวมกับ Google Services API อย่างถูกต้อง

ข้อกำหนดเพิ่มเติมสำหรับการผสานรวมแอปที่เฉพาะเจาะจง

เลือกการผสานรวมแอปที่รวมอยู่ในข้อมูลแอปเพื่อดูเกณฑ์การตรวจสอบที่เกี่ยวข้อง คุณสามารถคลิกชื่อคอลัมน์เพื่อจัดเรียงเกณฑ์ เช่น ตามหมวดหมู่

คุณสามารถใช้ช่องทำเครื่องหมายเพื่อติดตามการตรวจสอบขั้นต้น

การผสานรวมแอป หมวดหมู่ เกณฑ์
แอป Google Chat ชื่อ
 • ปุ่มสำหรับสื่อสารกับแอปจะอยู่ที่ คำอธิบาย
 • ชื่อแอปจะขึ้นต้นด้วย A-Z (ตัวพิมพ์ใหญ่) หรือ 0–9 แต่จะเริ่มต้นด้วยสัญลักษณ์ไม่ได้
แอป Google Chat ประสบการณ์ของผู้ใช้
 • แอปจะส่งข้อความต้อนรับแบบไม่ได้แจ้งทุกครั้งที่ผู้ใช้เริ่มส่งข้อความส่วนตัวหรือมีการเพิ่มแอปไปยังพื้นที่ทำงาน ข้อความต้อนรับแตกต่างจากคำสั่ง "ความช่วยเหลือ" ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ส่งข้อความการ์ดหน้าแรกของแอป
 • แอปรองรับคำสั่ง "ความช่วยเหลือ" และช่วยให้ผู้ใช้เริ่มต้นใช้งานแอปได้ ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ การตอบกลับคำสั่งเครื่องหมายทับ
 • แอปจะตอบสนองเสมอเมื่อมีการพูดในพื้นที่ทำงานหรือ Chat โดยตรง
 • ข้อความใช้การสะกด การใช้อักษรตัวพิมพ์ใหญ่ เครื่องหมายวรรคตอน และไวยากรณ์ที่ถูกต้อง ข้อความไม่มีเนื้อหาที่เป็นอันตราย ไม่เหมาะสม หรือเป็นการละเมิด
 • ข้อความใช้การจัดรูปแบบข้อความหรือการ์ดที่ชัดเจน กระชับ และสอดคล้องกันตามข้อกำหนดของ Google
 • หากการตอบกลับใช้เวลานานกว่า 2 วินาที แอปจะส่งข้อความอธิบายความล่าช้า
 • แอปที่ส่งการแจ้งเตือนจะอนุญาตให้ผู้ใช้ปิดการแจ้งเตือนได้
 • ผู้ใช้เพิ่มแอปไปยังพื้นที่ทำงานได้โดยใช้ @พูดถึง
 • ผู้ใช้นำแอปออกจากพื้นที่ทำงานได้โดยใช้เมนูดูสมาชิก
 • แอปจะระบุข้อมูลทุกอย่างที่จำเป็นในการโต้ตอบกับผู้ใช้
 • รูปแบบการ์ดที่แอปใช้เป็นไปตามข้อกำหนดของ Google ดู สร้างการ์ดแบบอินเทอร์แอกทีฟ
 • แอปพร้อมให้ใช้งานจากตัวเลือกค้นหาแอปในเมนู Chat
 • URL ภายนอกที่แอปโต้ตอบด้วยไม่ได้อยู่ในสภาพแวดล้อมสำหรับการทดลองใช้หรือการพัฒนา
 • ต้องใช้ @พูดถึง ในทุกข้อความที่ส่งถึงแอปในพื้นที่ทำงาน นั่นเป็นวิธีเดียวที่แอปจะรู้ว่าจะต้องตอบสนอง
 • หากแอป Chat แสดงตัวอย่างลิงก์จากโดเมนของบุคคลที่สาม ให้ทำดังนี้
  • ตัวอย่างลิงก์จะให้ข้อมูลเสริมที่เกี่ยวข้องกับข้อความของผู้ใช้ เช่น การแสดงตัวอย่างลิงก์ไปยังดีลการขายจะเพิ่มข้อมูล เช่น บัญชี จำนวนเงิน และขั้นตอน
  • นักพัฒนาซอฟต์แวร์เกี่ยวข้องกับโดเมนตัวอย่าง

  ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่แสดงตัวอย่างลิงก์

 • (แนะนำ) หากต้องการให้ผู้ดูแลระบบ Workspace ติดตั้งแอปของคุณ ในนามของผู้ใช้ในองค์กร แอปของคุณต้องรับและส่งข้อความส่วนตัวได้
แอป Google Chat กราฟิก
 • แอปมีรูปโปรไฟล์ที่จดจำได้ง่ายและชัดเจน
แอป Google ไดรฟ์ ฟังก์ชันการทำงาน
 • แอปไม่ได้ใช้ส่วนขยายของเบราว์เซอร์ Chrome เพื่อให้ฟังก์ชันการทำงานด้วยการจัดการ HTML ของไดรฟ์โดยตรง
 • หากแอปของคุณใช้ขอบเขตที่ละเอียดอ่อนหรือจำกัด แอปจะต้องได้รับการยืนยัน OAuth ก่อน โปรดดูวิธีส่งเพื่อรับการยืนยัน
 • หากแอปใช้ขอบเขตที่จำกัด แอปจะต้องผ่านการประเมินความปลอดภัยด้วย ดูทำไมจึงต้องมีการประเมินความปลอดภัย
แอป Google ไดรฟ์ ประสบการณ์ของผู้ใช้
 • หากแอปเก็บไฟล์ในไดรฟ์ไว้ ผู้ใช้จะเลือกโฟลเดอร์หรือสร้างและนำโฟลเดอร์เฉพาะแอปมาใช้ซ้ำได้ คุณเก็บข้อมูลการกำหนดค่าไว้ในโฟลเดอร์ข้อมูลแอปได้ แอปจะไม่ถ่ายโอนไฟล์ไปยังโฟลเดอร์ "ไดรฟ์ของฉัน" ของผู้ใช้
 • แอปจะจัดเก็บเฉพาะไฟล์ในไดรฟ์ที่เชื่อมต่อกับฟังก์ชันที่บันทึกไว้ของแอปเท่านั้น
ส่วนเสริมเอดิเตอร์ ฟังก์ชันการทำงาน
 • ส่วนเสริมมีการดำเนินการที่คาดไว้และจำเป็นรวมอยู่ในส่วนเสริม แถมยังมีเครื่องมือทั้งหมดที่จำเป็นเพื่อให้เวิร์กโฟลว์สมบูรณ์ เช่น
  • หากส่วนเสริมใช้การจัดรูปแบบกับทั้งเอกสาร ส่วนเสริมจะมีตัวเลือกให้คุณใช้การจัดรูปแบบเฉพาะกับข้อความที่เลือก
  • หากส่วนเสริมอัปโหลดข้อมูลสเปรดชีตไปยังฟีดบริการบนเว็บ ส่วนเสริมจะมีลิงก์ไปยังฟีดนั้นเพื่อให้ไปยังส่วนต่างๆ ได้ง่าย
  • หากส่วนเสริมกำหนดให้ผู้ใช้ต้องมีบัญชี ส่วนเสริมจะระบุลิงก์หรือข้อมูลเพื่อให้สร้างบัญชีได้อย่างง่ายดายในกรณีที่ผู้ใช้ยังไม่มีบัญชี
 • ส่วนเสริมมีรายการในเมนูในแท็บส่วนเสริม
 • แม้ว่าส่วนเสริมจะเป็นเพียงฟังก์ชันที่กำหนดเอง แต่ก็ยังต้องมีเอกสารประกอบที่เหมาะสม
 • ส่วนเสริมใช้ onInstall() และ onOpen() ในการสร้างเมนูอย่างถูกต้อง ระบบจะเติมรายการในเมนูเมื่อมีการติดตั้งส่วนเสริมเป็นครั้งแรกและเมื่อมีการเปิดไฟล์อื่น ดู การให้สิทธิ์ส่วนเสริมของผู้แก้ไข
 • ตั้งค่าโหมดการให้สิทธิ์ถูกต้องแล้ว โปรดดู โหมดการให้สิทธิ์
ส่วนเสริมเอดิเตอร์ ประสบการณ์ของผู้ใช้
 • ส่วนเสริมให้ข้อมูลทั้งหมดที่จำเป็นในการทำความเข้าใจขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และวิธีใช้
 • โค้ดส่วนเสริมไม่ได้ใช้ไลบรารีมากเกินไป เนื่องจากไลบรารีอาจทำให้ส่วนเสริมสูญเสียประสิทธิภาพ
 • หากเป็นไปได้ ควรหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดและจัดการอย่างเหมาะสม หากไม่ถูกต้อง
  • ข้อความแสดงข้อผิดพลาดจะแสดงในหน้าต่างกล่องโต้ตอบ ไม่ใช่ในการแจ้งเตือน JavaScript หรือในแถบสีแดงเริ่มต้น โดยจะสื่อสารปัญหาและอธิบายสิ่งที่ผู้ใช้ต้องทำเพื่อแก้ไขปัญหาด้วยภาษาง่ายๆ
  • ในกรณีที่เป็นไปได้ หากผู้ใช้ทำสิ่งที่ไม่ถูกต้อง ระบบจะแสดงปุ่มที่แก้ปัญหาให้กับผู้ใช้
  • ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คู่มือแนะนำสไตล์ของส่วนเสริม
 • ลิงก์ไปยังหน้าภายนอกจะเปิดในหน้าต่างใหม่และถูกต้อง
 • ส่วนเสริมใช้งานง่ายและออกแบบมาอย่างดี ซึ่งหมายความว่า
  • และทำให้เห็นชัดเจนอยู่เสมอว่าต้องทำอะไรและทำอย่างไร
  • ส่วนเสริมเข้าถึงได้ง่ายและเข้าใจง่าย โดยหลีกเลี่ยงการใช้คำศัพท์ทางเทคนิคและศัพท์เทคนิค
  • เวิร์กโฟลว์มีความชัดเจนและอำนวยความสะดวกมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้
  • ผู้ใช้และเนื้อหาจะปลอดภัยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้
 • ส่วนเสริมเป็นไปตาม คู่มือสไตล์ UI สำหรับส่วนเสริมของตัวแก้ไข และใช้ แพ็กเกจ CSS สำหรับส่วนเสริมของตัวแก้ไข
 • ส่วนเสริมใช้การกระทำหลักสีน้ำเงินเพียง 1 รายการต่อจอแสดงผล 1 ภาพ
 • ส่วนเสริมจะแสดงกล่องโต้ตอบทีละรายการ โฟลเดอร์ดังกล่าวไม่ซ้อนทับกัน หรือเปิดกล่องโต้ตอบหลายรายการพร้อมกัน
 • UI ของส่วนเสริมจะพอดีกับพื้นที่ที่จัดสรรไว้อย่างสวยงาม
  • ข้อความและป้ายกำกับไม่ได้ถูกตัดออกด้วย "..."
  • ผู้ใช้ไม่ต้องเลื่อนหน้าจอในแนวตั้งมากนัก
  • ความกว้างของเนื้อหาไม่เกิน 300p เพื่อไม่ให้มีแถบเลื่อนแนวนอน
 • ส่วนเสริมต้องมีการยืนยันหรือแสดงคำเตือนสำหรับ การดำเนินการที่มีความละเอียดอ่อนทั้งหมด เช่น หากส่วนเสริมกำลังจะเขียนทับเนื้อหาทั้งหมดในสเปรดชีต ผู้ใช้จะได้รับคำเตือนและยืนยันการดำเนินการก่อนที่จะเกิดขึ้น

  คุณหลีกเลี่ยงข้อกำหนดนี้ได้ผ่านการเปลี่ยนแปลงการออกแบบ เช่น ส่วนเสริมของ Google ชีตที่นำเข้าข้อมูลจะสร้างความเสี่ยงที่จะเขียนทับเนื้อหาที่มีอยู่ คุณนำความเสี่ยงออกได้โดยสร้างชีตสำหรับข้อมูลเป็นการดำเนินการเริ่มต้น

 • ผู้ใช้เรียกใช้การดำเนินการไม่ได้หลายครั้งขณะกำลังโหลดการดำเนินการอยู่ เช่น ปุ่มจะปิดหรือซ่อนขณะที่กำลังโหลดการดำเนินการ
ส่วนเสริม Google Workspace ชื่อ

ส่วนเสริมของปฏิทิน

 • หากส่วนเสริมใช้ calendar.name หรือ common.name ชื่อในไฟล์ Manifest จะเหมือนกับชื่อที่ระบุในข้อมูลแอป
 • หากส่วนเสริมใช้ calendar.conferenceSolution ชื่อโซลูชันการประชุมจะไม่มีคำว่า "Google ปฏิทิน"
 • (แนะนำ) หากส่วนเสริมใช้ calendar.conferenceSolution ชื่อโซลูชันการประชุมจะยาวไม่เกิน 30 อักขระ
ส่วนเสริม Google Workspace ฟังก์ชันการทำงาน
 • ส่วนเสริมใช้ วิดเจ็ตที่ถูกต้องสำหรับฟังก์ชันการทำงานที่ต้องการ เช่น ใช้สวิตช์เพื่อเลือกค่าบูลีน

ส่วนเสริมของปฏิทิน

 • ระบบจะรองรับปฏิทินรองและการมอบสิทธิ์ หรือหากระบบไม่รองรับก็จะสามารถจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การสร้างการประชุมจะไม่ล้มเหลวหากผู้ใช้เลือกปฏิทินอื่นที่มีสิทธิ์แก้ไขเมื่อสร้างกิจกรรม
 • กิจกรรมที่เกิดซ้ำทำงานได้อย่างถูกต้อง
 • หากส่วนเสริมใช้ calendar.conferenceSolution ระบบจะระบุโซลูชันการประชุมอย่างน้อย 1 รายการ
 • หากส่วนเสริมมีโซลูชันการประชุม ระบบจะใช้ช่องข้อมูลการประชุมที่เหมาะสม ตัวอย่างเช่น ลิงก์การประชุมทางวิดีโอ, หมายเลขโทรศัพท์, ลิงก์ SIP, รหัสการเข้าถึง และแอตทริบิวต์อื่นๆ ที่รองรับจะใช้ช่องข้อมูลที่มีโครงสร้างและไม่มีให้ในช่องหมายเหตุ
 • หากส่วนเสริมมีโซลูชันการประชุม ส่วนเสริมจะแก้ไขเฉพาะรายละเอียดการประชุมและไม่มีช่องกิจกรรมอื่นๆ
 • หากส่วนเสริมมีโซลูชันการประชุม การสร้างการประชุมจะใช้เวลาไม่เกิน 5 วินาที

ส่วนเสริมของ Gmail

หากส่วนเสริมใช้ UrlFetchApp หรือ OpenLinkUrl ให้ทำดังนี้

 • URL ถูกต้อง
 • URL ใช้ HTTPS ไม่ใช่ HTTP
 • มีการระบุโดเมนแบบเต็ม
 • เส้นทางไม่ว่างเปล่า ตัวอย่างเช่น https://altostrat/ ใช้ได้ แต่ https://altostrat ใช้ไม่ได้
 • ใช้ไวลด์การ์ดใน UrlFetchApp ไม่ได้
ส่วนเสริม Google Workspace ประสบการณ์ของผู้ใช้
 • ส่วนเสริมมีหน้าแรก หากส่วนเสริม Google Workspace เป็นส่วนเสริม Gmail ที่แปลงแล้ว ระบบจะใช้หน้าแรกเริ่มต้น
 • การ์ดส่วนเสริมทำงานได้อย่างถูกต้อง เช่น ไม่มีการ์ดที่ซ้ำกัน โดยปุ่มย้อนกลับ ปุ่มรีเฟรช และอัปเดตจะทำงานตามนั้น
 • หลังจากที่ผู้ใช้ให้สิทธิ์ส่วนเสริมแล้ว ส่วนเสริมจะแสดงการ์ดหน้าแรกที่กำหนดเองเพื่อต้อนรับผู้ใช้ด้วยปุ่มสำหรับลงชื่อเข้าใช้ (หากจำเป็น) โลโก้ และคำอธิบายสั้นๆ ของส่วนเสริม
  • หากมีการทริกเกอร์ปุ่มลงชื่อเข้าใช้ ปุ่มนี้จะแสดงหน้าลงชื่อเข้าใช้ที่กำหนดเองจากผู้ให้บริการบุคคลที่สามซึ่งระบุอย่างชัดเจนว่ามีการให้บริการของบุคคลที่สามซึ่งอยู่นอก Google Workspace
 • UI ของส่วนเสริมจะพอดีกับพื้นที่ที่จัดสรรไว้อย่างสวยงาม
  • ข้อความและป้ายกำกับไม่ได้ตัดออกด้วย "..."
  • ผู้ใช้ไม่ต้องเลื่อนหน้าจอในแนวตั้งมากนัก
  • ความกว้างของเนื้อหาไม่เกิน 300p เพื่อไม่ให้มีแถบเลื่อนแนวนอน
 • โค้ดของส่วนเสริมไม่ได้ใช้ไลบรารีมากเกินไป เนื่องจากไลบรารีอาจทำให้ส่วนเสริมสูญเสียประสิทธิภาพ

ส่วนเสริมของปฏิทิน

 • หากส่วนเสริมมีโซลูชันการประชุม การประชุมที่สร้างขึ้นนั้นถูกต้องและแสดงอย่างถูกต้องในเว็บไซต์การประชุมของบุคคลที่สาม

ส่วนเสริมของเอกสาร

หากส่วนเสริมแสดงตัวอย่างลิงก์จากโดเมนของบุคคลที่สาม (ชิปอัจฉริยะ) ให้ทำดังนี้

 • ตัวอย่างลิงก์จะให้ข้อมูลเสริมที่เกี่ยวข้องแก่ผู้ใช้ เช่น การแสดงตัวอย่างลิงก์ไปยังดีลการขายจะเพิ่มข้อมูล เช่น บัญชี จำนวนเงิน และขั้นตอน
 • นักพัฒนาซอฟต์แวร์เกี่ยวข้องกับโดเมนตัวอย่าง

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่แสดงตัวอย่างลิงก์ที่มีชิปอัจฉริยะ

ส่วนเสริมของไดรฟ์

 • หากแอปเก็บไฟล์ในไดรฟ์ไว้ ผู้ใช้จะเลือกโฟลเดอร์หรือสร้างและนำโฟลเดอร์เฉพาะแอปมาใช้ซ้ำได้ คุณเก็บข้อมูลการกำหนดค่าไว้ในโฟลเดอร์ข้อมูลแอปได้ แอปจะไม่ถ่ายโอนไฟล์ไปยังโฟลเดอร์ "ไดรฟ์ของฉัน" ของผู้ใช้
 • ส่วนเสริมจะจัดเก็บเฉพาะไฟล์ในไดรฟ์ที่เชื่อมต่อกับฟังก์ชันที่บันทึกไว้ในส่วนเสริมของส่วนเสริมเท่านั้น

ส่วนเสริมของ Gmail

 • ส่วนเสริมไม่ได้กล่าวถึงหรือลิงก์ไปยังส่วนขยายของเบราว์เซอร์ Chrome โดยไม่มีเหตุผลรองรับ
 • เมนูการทำงานเพิ่มเติม มีการดำเนินการทั่วไปที่ทำงานได้อย่างถูกต้อง เช่น ออกจากระบบ เกี่ยวกับ การสนับสนุน ฯลฯ
ส่วนเสริม Google Workspace กราฟิก

ส่วนเสริมของปฏิทิน

 • โลโก้สำหรับโซลูชันการประชุมเป็น URL สาธารณะ โปรดดู ระบุโลโก้โซลูชันการประชุม
 • หากส่วนเสริมใช้ calendar.conferenceSolution โลโก้ของโซลูชันการประชุมจะเป็นไปตามข้อกำหนดของ calendar.logoUrl ดู ทรัพยากรไฟล์ Manifest ของปฏิทิน
 • หากส่วนเสริมใช้ calendar.logoUrl หรือ common.logoUrl โลโก้จะเหมือนกับไอคอนที่ระบุไว้ในข้อมูลแอป
 • หากส่วนเสริมใช้ calendar.logoUrl หรือ common.logoUrl URL ของโลโก้จะขึ้นต้นด้วย https://lh3.googleusercontent.com/
ส่วนเสริม Google Workspace OAuth

ส่วนเสริมของไดรฟ์

 • (แนะนำ) หากต้องการรับข้อมูลเมตาแบบจำกัด ส่วนเสริมจะมีขอบเขต drive.addons.metadata.readonly ด้วย
เว็บแอป ฟังก์ชันการทำงาน
 • URL การนำทางสากลจะชี้ไปยังเว็บแอป หน้าเว็บที่เรียบง่ายที่ไม่มีฟังก์ชันการทำงานจะไม่ถือว่าเป็นเว็บแอป