Medyayı dosya eki olarak yükleme

Bu kılavuzda, Google Chat'e medya (dosya) yüklemek ve ardından bir mesaja eklemek için Google Chat API'nin Media kaynağındaki upload yönteminin nasıl kullanılacağı açıklanmaktadır.

Kullanıcı uygulamanıza mesaj gönderdiğinde Google Chat bir MESSAGE etkileşim etkinliği gönderir. Uygulamanızın aldığı etkileşim etkinliği, istek gövdesini içerir. Bu, ekler de dahil olmak üzere etkileşim etkinliğini temsil eden JSON yüküdür. Ekteki veriler, ekin yüklenen içerik mi (yerel dosya) yoksa Drive'da depolanan bir dosya mı olduğuna bağlı olarak farklılık gösterir. Media kaynağı, Google Chat'e yüklenen bir dosyayı (resim, video ve doküman gibi) temsil eder. Attachment kaynağı, bir mesaja eklenmiş medya örneğini (dosya) temsil eder. Attachment kaynağı, ekle ilgili meta verileri (ör. dosyanın kaydedildiği yer) içerir.

Ön koşullar

Python

 • Python 3.6 veya sonraki sürümler
 • pip paket yönetimi aracı
 • Python için en yeni Google istemci kitaplıkları. Bunları yüklemek veya güncellemek için komut satırı arayüzünüzde aşağıdaki komutu çalıştırın:

  pip3 install --upgrade google-api-python-client google-auth-oauthlib
  
 • Google Chat API'nin etkin ve yapılandırılmış olduğu bir Google Cloud projesi. Adımlar için Google Chat uygulaması oluşturma başlıklı makaleye göz atın.
 • Chat uygulaması için yetkilendirme yapılandırıldı. Medyayı dosya eki olarak yüklemek için chat.messages.create veya chat.messages yetkilendirme kapsamında Kullanıcı kimlik doğrulaması yapılması gerekir.

Dosya eki olarak yükle

Medya yüklemek ve bir mesaja eklemek için isteğinizde aşağıdakileri iletin:

 • chat.messages.create veya chat.messages yetkilendirme kapsamını belirtin.
 • Aşağıdaki Google Chat yöntemlerini çağırın:
  1. Dosyayı yüklemek için Media kaynağında upload yöntemini çağırın.
   • parent öğesini, dosyayı barındıran alanın alan adına ayarlayın.
   • body alanında (istek gövdesi) filename öğesini, yüklenen dosya ekinin adı olarak ayarlayın.
   • media_body öğesini, yüklenecek dosyanın örneği olarak ayarlayın.
  2. Yüklenen dosya ekli bir mesaj oluşturmak için Messages kaynağında create yöntemini çağırın.

Aşağıdaki örnekte bir PNG resim dosyası yüklenmekte ve dosya bir iletiye iliştirilmektedir.

Python

 1. Çalışma dizininizde chat_media_and_attachment_upload.py adında bir dosya oluşturun.
 2. chat_media_and_attachment_upload.py içine şu kodu ekleyin:

  from google_auth_oauthlib.flow import InstalledAppFlow
  from googleapiclient.discovery import build
  from googleapiclient.http import MediaFileUpload
  
  # Define your app's authorization scopes.
  # When modifying these scopes, delete the file token.json, if it exists.
  SCOPES = ["https://www.googleapis.com/auth/chat.messages.create"]
  
  def main():
    '''
    Authenticates with Chat API via user credentials,
    then uploads a file as media, creates a message, and
    attaches the file to the message.
    '''
  
    # Authenticate with Google Workspace
    # and get user authorization.
    flow = InstalledAppFlow.from_client_secrets_file(
           'client_secrets.json', SCOPES)
    creds = flow.run_local_server()
  
    # Build a service endpoint for Chat API.
    service = build('chat', 'v1', credentials=creds)
  
    # Upload a file to Google Chat.
    media = MediaFileUpload('test_image.png', mimetype='image/png')
  
    # Create a message and attach the uploaded file to it.
    attachment_uploaded = service.media().upload(
  
      # The space to upload the attachment in.
      #
      # Replace SPACE with a space name.
      # Obtain the space name from the spaces resource of Chat API,
      # or from a space's URL.
      parent='spaces/SPACE',
  
      # The filename of the attachment, including the file extension.
      body={'filename': 'test_image.png'},
  
      # Media resource of the attachment.
      media_body=media
  
    ).execute()
  
    print(attachment_uploaded)
  
    # Create a Chat message with attachment.
    result = service.spaces().messages().create(
  
      # The space to create the message in.
      #
      # Replace SPACE with a space name.
      # Obtain the space name from the spaces resource of Chat API,
      # or from a space's URL.
      #
      # Must match the space name that the attachment is uploaded to.
      parent='spaces/SPACE',
  
      # The message to create.
      body={
        'text': 'Hello, world!',
        'attachment': [attachment_uploaded]
      }
  
    ).execute()
  
    print(result)
  
  if __name__ == '__main__':
    main()
  
 3. Koddaki SPACE kısmını, eki yüklemek için alan adıyla değiştirin. Eki yüklemek için bu alanı Chat API'deki spaces.list yönteminden veya alanın URL'sinden edinebilirsiniz.

 4. Çalışma dizininizde örneği derleyip çalıştırın:

  python3 chat_media_and_attachment_upload.py
  

Chat API, yüklenen dosyayla ilgili ayrıntıları içeren attachmentDataRef ifadesini içeren bir yanıt gövdesi döndürür.

Sınırlar ve dikkat edilmesi gereken noktalar

Dosyaları yüklemeye ve iletilere eklemeye hazırlanırken aşağıdaki sınırları ve dikkat edilmesi gereken noktaları göz önünde bulundurun:

 • 200 MB'a kadar olan dosya boyutlarını yükleyebilirsiniz.
 • Bazı dosya türleri desteklenmez ve yüklenemez. Ayrıntılı bilgi için Google Chat'te engellenen dosya türleri başlıklı makaleyi inceleyin.