برنامه Google Chat را خاموش یا حذف کنید

اگر دیگر نمی‌خواهید برنامه Google Chat شما در دسترس کاربران باشد، می‌توانید برنامه Chat خود را خاموش کنید، برنامه خود را از Google Workspace Marketplace لغو انتشار کنید، یا پروژه Google Cloud مرتبط با برنامه را حذف کنید.

برنامه چت خود را خاموش کنید

برای خاموش کردن برنامه چت، وضعیت برنامه را در کنسول Google Cloud به‌روزرسانی کنید. این تغییرات بلافاصله اعمال می شوند. وقتی یک برنامه چت خاموش است، دیگر برای استفاده کاربران در Google Chat در دسترس نیست، اما همچنان قابل شناسایی است. برنامه چت آفلاین ظاهر می شود. برنامه Chat همچنان در Google Workspace Marketplace فهرست شده است، اما کاربران جدید قادر به نصب برنامه Chat نیستند.

برای خاموش کردن برنامه چت، موارد زیر را انجام دهید:

  1. در کنسول Google Cloud، به منو > APIs & Services > Enabled APIs & Services > Google Chat API > Configuration بروید.

    به تنظیمات بروید

  2. در وضعیت برنامه ، Disabled را انتخاب کنید.

  3. روی ذخیره کلیک کنید.

اگر نمی‌خواهید برنامه چت شما همچنان توسط کاربران قابل شناسایی باشد، برنامه خود را از Google Workspace Marketplace لغو انتشار کنید .

اگر می‌خواهید برنامه Chat را دوباره روشن کنید، وضعیت را به Live - در دسترس کاربران تغییر دهید. کاربرانی که قبلاً برنامه شما را نصب کرده بودند، دوباره دسترسی پیدا می‌کنند.

برنامه خود را از Google Workspace Marketplace لغو انتشار کنید

اگر برنامه Chat شما در Google Workspace Marketplace منتشر شده است و دیگر نمی‌خواهید به صورت عمومی فهرست شود، در دامنه شما یا در دسترس مدیران Google Workspace باشد، به لغو انتشار فهرست برنامه خود مراجعه کنید. پس از لغو انتشار، فهرست برنامه شما دیگر در Google Workspace Marketplace یا در Google Chat ظاهر نمی‌شود و کاربرانی که قبلاً برنامه شما را نصب کرده‌اند دیگر نمی‌توانند به آن دسترسی داشته باشند. این برنامه همچنان برای افرادی که در بخش Visibility در برگه پیکربندی Google Chat API در کنسول Google Cloud فهرست شده اند قابل دسترسی است.

اگر برنامه را مجدداً منتشر کنید، کاربرانی که قبلاً برنامه شما را نصب کرده بودند، دوباره دسترسی پیدا می‌کنند.

پروژه Cloud را حذف کنید

برای حذف دائمی برنامه Chat، پروژه Cloud را که با برنامه شما مرتبط است حذف کنید. لازم نیست ابتدا برنامه Chat خود را از Google Workspace Marketplace لغو انتشار کنید یا برنامه Chat را خاموش کنید. برای اطلاعات بیشتر، به خاموش کردن (حذف) پروژه ها مراجعه کنید.

پروژه Cloud و برنامه چت قابل استفاده نیست و پس از 30 روز برای همیشه حذف می شود.