راه حل های Google Docs را توسعه دهید.

محتوای تعاملی را که توسط داده‌های حساب شما یا یک سرویس خارجی پشتیبانی می‌شود، با افزونه‌ها درج کنید.
  • برای خودکار کردن بررسی های راهنمای سبک سفارشی خود در Docs، یک رابط اضافه کنید.
  • بهبودهای گردش کار سفارشی ایجاد کنید.
  • اسناد کاربران را با یک سرویس شخص ثالث متصل کنید.
همه می‌توانند از Apps Script برای خودکارسازی و بهبود Google Docs در یک محیط مبتنی بر وب و با کد پایین استفاده کنند.
  • اسناد سفارشی شده را بر اساس فرم ارسالی Google ایجاد کنید.
  • منوهای سفارشی، کادرهای محاوره ای و نوارهای کناری را اضافه کنید.
  • Docs را به سایر برنامه‌های Google Workspace یا سرویس‌های شخص ثالث متصل کنید.
برای تعامل برنامه‌نویسی با Google Docs از REST APIهای زیر استفاده کنید.
به سندنگار Google دسترسی داشته باشید و به‌روزرسانی کنید ، درست مانند هر کاربر دیگری.