איך מגדירים מרחב משותף ב-Google Chat שגלוי למשתמשים ספציפיים בארגון ב-Google Workspace

בדף הזה מוסבר איך משתמשים ב-Google Chat API כדי לשתף מרחב ב-Google Chat עם משתמשים ספציפיים בארגון ב-Google Workspace, כדי שהם יוכלו לגלות את המרחב המשותף ולהצטרף אליו.

כדי לציין את המשתמשים בארגון שיכולים לחפש מרחב משותף ולהצטרף אליו, אפשר ליצור משתמשי יעד. קהל יעד הוא קבוצה של אנשים, כמו מחלקות ספציפיות או הארגון כולו, שאפשר לשתף איתם מרחב ב-Chat כדי לשפר את המוּדעוּת ואת יכולת השיתוף של המרחב. בנוסף, משתמשי היעד מאפשרים לכם לנהל ולהתאים אישית את החברות במרחב המשותף, במקום להזמין אליו משתמשים ספציפיים. מידע נוסף זמין במאמר מידע על משתמשי יעד.

אפשר להגדיר רק מרחבים משותפים עם שם שגלויים לקהלי היעד. אי אפשר לשתף עם משתמשי היעד סוגים אחרים של מרחבים, כמו צ'אטים אישיים או שיחות קבוצתיות.

דרישות מוקדמות

מה המזהה של קהל היעד?

כדי לקבל את המזהה של קהל היעד:

  1. במסוף Google Admin, עוברים אל תפריט > ספרייה > משתמשי יעד.

    לדף 'קהלי יעד'

  2. בטבלה Target audience (קהלי יעד), לוחצים על השדה Name (שם) של קהל היעד.

  3. המזהה של קהל היעד נמצא בכתובת ה-URL של הדף. הפורמט של כתובת ה-URL הוא https://admin.google.com/ac/targetaudiences/TARGET_AUDIENCE_ID, כאשר TARGET_AUDIENCE_ID הוא המזהה האלפאנומרי של קהל היעד.

בקטע הבא משתמשים במזהה קהל היעד כדי ליצור מרחב משותף שגלוי לכולם או לעדכן מרחב קיים כך שיהיה גלוי לקהל היעד.

צריך לציין את קהל היעד בבקשת Chat API

כדי ליצור מרחב לקהל יעד ספציפי, משתמשים ב-method create() או setup() במשאב Space. כדי להפוך מרחב משותף קיים לגלוי, צריך להשתמש בשיטה update() במשאב Space. אפשר לשתף עם משתמשי היעד רק מרחבים עם שמות, ולכן סוג המרחב (שמיוצג בשדה spaceType) חייב להיות SPACE.

כדי להגדיר מרחב משותף שגלוי לקהל היעד, צריך לכלול את האובייקט AccessSettings במשאב Space כחלק מבקשת ה-API ל-Chat. באובייקט, מציינים את השדה audience:

  "accessSettings": {
    "audience": "audiences/TARGET_AUDIENCE_ID"
  }

מחליפים את TARGET_AUDIENCE_ID במזהה של קהל היעד שקיבלתם בקטע הקודם. כדי להשתמש בהגדרות ברירת המחדל של שיתוף מרחב משותף ב-Chat ברמת הארגון ב-Google Workspace, צריך להחליף את ההגדרה ב-default.

למידע נוסף על יצירה ועדכון של מרחבים באמצעות Chat API, אפשר להיעזר במדריכים הבאים: