Chúng tôi đang xây dựng một thế giới mà tất cả phụ nữ đều có thể phát triển mạnh mẽ trong lĩnh vực công nghệ.

Chương trình Công nghệ dành cho phụ nữ của Google cung cấp thông tin về vị thế, cộng đồng và nguồn lực cho phụ nữ trong lĩnh vực công nghệ.

Dẫn dắt, kết nối, học hỏi và toả sáng với vai trò là Đại sứ của chương trình Women Techmakers.
Gói thành viên hỗ trợ phụ nữ phát triển sự nghiệp bằng cách cung cấp quyền truy cập vào các tài nguyên và sự kiện được tuyển chọn, cũng như thông tin và công cụ của Google, các đối tác của Google và hệ sinh thái công nghệ toàn cầu.

Tác động của chúng tôi

1,1 NGHÌN Đại sứ

605 Sự kiện

367 Bài phát biểu

81 NGHÌN Thành viên

Câu chuyện của cộng đồng YouTube

Luôn kết nối

Theo dõi chương trình Women Techmakers để nắm bắt tin tức và thông tin mới nhất.

Mua hàng hoá chính thức dành cho Women Techmakers