Dẫn dắt, kết nối, học hỏi và toả sáng với vai trò là Đại sứ của chương trình Women Techmakers.
Hỗ trợ những phụ nữ khác trong sự nghiệp của họ bằng cách tổ chức sự kiện và hỗ trợ họ tiếp cận các nguồn tài nguyên được tuyển chọn.

biểu tượng đại sứ 2.674 Đại sứ

biểu tượng sự kiện 1.264 Sự kiện

biểu tượng bài ghi chú chính 1.353 Lượt tương tác phát biểu

biểu tượng thành viên 82.500 Hội viên

Kể từ năm 2013, Đại sứ của chương trình Women Techmakers đã tổ chức hàng nghìn sự kiện công nghệ toàn cầu, truyền cảm hứng và kết nối phụ nữ trong giới công nghệ.

Câu chuyện của cộng đồng

Gặp gỡ Nhasala, Đại sứ của chương trình Women Techmakers tại Kathmandu

Nhasala Joshi là đồng sáng lập của chương trình Nữ lãnh đạo công nghệ tại quốc gia quê hương Nepal của cô. Cô là nhà tổ chức cùng GDG Kathmandu và Đại sứ của Women Techmakers. Bà là người ủng hộ quyền của phụ nữ tại nơi làm việc và hiểu được nhu cầu cần có cố vấn cho phụ nữ trong lĩnh vực công nghệ.

Luôn kết nối

Theo dõi chương trình Women Techmakers để nắm bắt tin tức và thông tin mới nhất.