Prezentacja bezpieczeństwa online

Internet daje kobietom możliwość wyrażania opinii i szansy, ale jednocześnie stwarza ryzyko zachęcania do nadużyć. Dlatego w 2020 r. Women Techmakers połączyła siły z Jigsaw, jednostką należącą do Alphabet, która opracowuje technologię mającą na celu zwiększanie bezpieczeństwa świata, aby rozpocząć hackathon dotyczący bezpieczeństwa kobiet w internecie. W 2020 r. skupił się na innowacyjnych sposobach ochrony kobiet w świecie cyfrowym.

Zaprosiliśmy społecznych przedsiębiorców, programistów i technologów do wykorzystania rozwiązań technologicznych Google do walki z przemocą płciową. Przed hackathonem uczestnicy brali udział w warsztatach na temat bieżących trendów nękania w internecie. Następnie wzięli udział w burzy mózgów i przedstawili nowatorskie pomysły – od aplikacji zabezpieczających służących do monitorowania nękania w internecie po nowe funkcje istniejących produktów, które poprawiają relacje kobiet z sieciami bezpieczeństwa.

W 2021 roku wzięło udział ponad 2000 uczestników z ponad 50 krajów w 13 hackathonach i sesjach szkoleniowych. Opracowano ponad 100 innowacyjnych rozwiązań, aby zwiększyć bezpieczeństwo kobiet w internecie. Posłuchaj historii hackathonów i posłuchaj codzienności liderek tych inicjatyw.