به زنان سیاه پوست گوش دهید

دکتر K Renee Horton موانع موجود در فضا را می شکند

با دکتر K Renee Horton، یک مهندس سیستم و کیفیت ناسا که در نیواورلئان زندگی می کند، آشنا شوید، که سفر او به فناوری پس از داشتن سه فرزند و غلبه بر ناتوانی شدید شنوایی آغاز شد. ما به کفش‌های او قدم می‌گذاریم و دنیا را مانند او تجربه می‌کنیم، موانعی که او با آن روبروست را درک می‌کنیم که او را امروزی می‌سازد.

  • شینا آلن

  • شانل هاردی

  • اشلی جین لوئیس

  • AM تاریک

برخی از برترین مهندسان و توسعه‌دهندگان زنان سیاه‌پوست گوگل یک نمای کلی انتقادی از تخصص فنی و علایق خود ارائه می‌دهند.
حریم خصوصی به طور پیش فرض
UX Writing: ماشین حساب وام مسکن