Các đại sứ tận dụng mạng lưới toàn cầu và các tài nguyên độc quyền để vun đắp một thế giới nơi tất cả phụ nữ đều có thể phát triển mạnh trong lĩnh vực công nghệ. Các đại sứ có thể quảng bá mục tiêu của chương trình Nữ lãnh đạo kỹ thuật bằng cách tổ chức các sự kiện, phát biểu, sáng tạo nội dung và tư vấn.

Chúng tôi hiện đang nhận đơn đăng ký tham gia chương trình Đại sứ! Hãy đăng ký ngay từ bây giờ đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2024.

Đại sứ tương tác như thế nào?

Tổ chức buổi gặp mặt, buổi diễn thuyết hoặc sự kiện Ngày Quốc tế Phụ nữ để chia sẻ kiến thức, kết nối và truyền cảm hứng cho cộng đồng công nghệ của bạn
Chia sẻ kiến thức chuyên môn của bạn về bất kỳ chủ đề nào. Các đại sứ trước đây đã chia sẻ kiến thức về công nghệ của Google, hoạt động DEI, sức khoẻ, v.v.
Quay video, tạo đoạn mã tuỳ chỉnh hoặc viết bài đăng trên blog và chia sẻ kiến thức của bạn với cộng đồng
Cố vấn người khác và giúp hỗ trợ thế hệ kỹ sư công nghệ mới

Tham gia mạng lưới toàn cầu gồm hơn 1.000 Đại sứ của chương trình Women Tech Hiển thị, cùng chung tay ủng hộ tính đa dạng và hoà nhập trong công nghệ. Tận hưởng đặc quyền tham dự các cuộc trò chuyện và hội thảo của riêng Google, cũng như được sự công nhận của nhóm Women Tech Hiển thị trên toàn cầu vì những đóng góp có tác động lớn của bạn.

Câu chuyện của đại sứ

Bạn muốn tham gia cộng đồng Đại sứ của chúng tôi?

Để đăng ký, bạn phải từ 18 tuổi trở lên và tích cực tham gia vào cộng đồng công nghệ của mình, có ít nhất 1 năm kinh nghiệm tổ chức sự kiện, phát biểu trước công chúng, ngừng đăng nội dung như blog/video hoặc cố vấn cho người khác. Bạn phải thực sự quan tâm đến việc nâng cao kỹ năng, đặc biệt là về các công nghệ của Google, và sẵn sàng dành tối thiểu 10 giờ mỗi quý để thực hiện các hoạt động khác nhau dành cho cộng đồng trong suốt cả năm. Trách nhiệm bao gồm:

hình ảnh sổ tay Tuân thủ các nguyên tắc của chương trình
hình ảnh địa cầu Cam kết với sứ mệnh của chúng tôi
hình ảnh lịch Tổ chức một hoạt động ít nhất một lần mỗi quý
hình ảnh chiếc cốc Tham gia các phiên phát triển chương trình

Cách đăng ký

  1. Kiểm tra để đảm bảo bạn đáp ứng các tiêu chuẩn của Đại sứ ở trên
  2. Xem Điều khoản và điều kiện của chúng tôi
  3. Đăng ký trên trang web WTM Advocu trước ngày 30 tháng 6 năm 2024
  4. Tất cả những người đăng ký sẽ nhận được thông báo về đơn đăng ký sau ngày 31 tháng 7 năm 2024