הנפקת כרטיסים לאינטרנט, לאימייל ול-SMS

לאחר יצירת כרטיס וקודדת אותו ב-JWT חתום, אפשר להנפיק אותו בכל מקום שיש בו תמיכה בקישור 'הוספה ל-Google Wallet'. לשם כך, תצטרכו להציג למשתמש את הלחצן 'הוספה ל-Google Wallet' או היפר-קישור, והכרטיס יישמר ב-Google Wallet ברגע שהוא יקיש עליו. דוגמאות למקומות שבהם אפשר להשתמש בשיטה הזו: אתרים, אימייל, SMS ועוד.

דרישות מוקדמות

לפני שמנסים להנפיק כרטיס, חשוב לפעול בהתאם להנחיות הבאות:

הנפקת כרטיס באמצעות קישור 'Google Wallet' מוסיפה את האובייקט 'כרטיסים' ל-Google Wallet של המשתמש, וניתן להפעיל אותה רק בהקשר של זהות Google שמחוברת לחשבון.

הקישור 'הוספה ל-Google Wallet' הוא כתובת URL שנוצרת באופן דינמי שמכילה אסימון אינטרנט מסוג JSON מקודד וחתום.

הקישור 'הוסף ל'Google Wallet' מופיע בפורמט הבא:

https://pay.google.com/gp/v/save/<signed_jwt>

לדוגמה, קישור 'הוסף ל'Google Wallet' המוגדר במלואו ייראה בערך כך:

https://pay.google.com/gp/v/save/eyJhbGci6IkpXVCJ9.eyJhdWQiO...6EkC1Ahp6A

ניתן להטמיע קישור זה באתרים, באימייל, בצ'אט, ב-SMS או בכל מקום אחר שתומך בהיפר-קישורים.

מידע נוסף על יצירת אובייקטים של מחלקות וכרטיסים למעברים זמין במאמר יצירת אובייקטים של סיווגים של כרטיסים ואישורי מעבר.

מידע נוסף על יצירת ה-JWT החתום שנדרש ליצירת קישור 'הוספה ל-Google Wallet' זמין במאמר עבודה עם אסימוני אינטרנט מסוג JSON.

2. (מומלץ) שימוש בלחצן 'הוספה ל-Google Wallet'

בפלטפורמות שתומכות בהיפר-קישורים לתמונות, כמו אתרים ואימייל, מומלץ להציג למשתמשים את הקישור 'הוספה ל-Google Wallet' באמצעות הלחצן 'הוספה ל-Google Wallet'. אצל משתמשי Google Wallet, הלחצן הוא הודעה מוכרת שהמערכת יכולה לזהות כדרך להוסיף כרטיס ל-Google Wallet.

  • לחצן הוספה ל-Google Wallet
  • לחצן הוספה ל-Google Wallet דחוס

נכסי תמונות זמינים להורדה במגוון כיוונים ושפות, כדי לתמוך בשילוב של Google Wallet API.

להורדת הלחצן 'הוספה ל-Google Wallet'