Method: genericclass.get

Zwraca klasę ogólną o podanym identyfikatorze klasy.

Żądanie HTTP

GET https://walletobjects.googleapis.com/walletobjects/v1/genericClass/{resourceId}

Adres URL używa składni transkodowania gRPC.

Parametry ścieżki

Parametry
resourceId

string

Unikalny identyfikator klasy. Ten identyfikator musi być unikalny wśród wszystkich klas wydawcy. Ta wartość musi mieć format issuerID.identifier, gdzie issuerID jest wystawiany przez Google i identifier jest wybierany przez Ciebie. Może on zawierać tylko znaki alfanumeryczne oraz ., _ i -.

Treść żądania

Treść żądania musi być pusta.

Treść odpowiedzi

W przypadku powodzenia treść odpowiedzi obejmuje wystąpienie elementu GenericClass.

Zakresy autoryzacji

Wymaga następującego zakresu OAuth:

  • https://www.googleapis.com/auth/wallet_object.issuer