Ringkasan

Untuk membantu memahami spesifikasi GTFS dan menghasilkan alat yang membaca dan menulis data GTFS, lihat contoh data GTFS berikut: