Google Tasks API

Google Tasks API, görevlerinizi ve görev listelerinizi yönetmenize olanak tanır.

Hizmet: Tasks.googleapis.com

Bu hizmeti çağırmak için Google tarafından sağlanan istemci kitaplıklarını kullanmanızı öneririz. Uygulamanızın bu hizmeti çağırmak için kendi kitaplıklarınızı kullanması gerekiyorsa API isteği gönderirken aşağıdaki bilgileri kullanın.

Keşif dokümanı

Keşif Belgesi, REST API'lerini tanımlamaya ve kullanmaya yönelik, makine tarafından okunabilir bir spesifikasyondur. İstemci kitaplıkları, IDE eklentileri ve Google API'leriyle etkileşimde bulunan başka araçlar oluşturmak için kullanılır. Bir hizmet, birden fazla keşif dokümanı sağlayabilir. Bu hizmet aşağıdaki keşif dokümanını sağlar:

Hizmet uç noktası

Hizmet uç noktası, bir API hizmetinin ağ adresini belirten temel URL'dir. Bir hizmet, birden fazla hizmet uç noktasına sahip olabilir. Bu hizmet, aşağıdaki hizmet uç noktasına sahiptir ve aşağıdaki tüm URI'ler bu hizmet uç noktasıyla ilişkilidir:

  • https://tasks.googleapis.com

REST Kaynağı: görev listeleri

Yöntemler
delete DELETE /tasks/v1/users/@me/lists/{tasklist}
Kimliği doğrulanan kullanıcının belirtilen görev listesini siler.
get GET /tasks/v1/users/@me/lists/{tasklist}
Kimliği doğrulanan kullanıcının belirtilen görev listesini döndürür.
insert POST /tasks/v1/users/@me/lists
Yeni bir görev listesi oluşturur ve bunu, kimliği doğrulanmış kullanıcının görev listelerine ekler.
list GET /tasks/v1/users/@me/lists
Kimliği doğrulanan kullanıcının tüm görev listelerini döndürür.
patch PATCH /tasks/v1/users/@me/lists/{tasklist}
Kimliği doğrulanan kullanıcının belirtilen görev listesini günceller.
update PUT /tasks/v1/users/@me/lists/{tasklist}
Kimliği doğrulanan kullanıcının belirtilen görev listesini günceller.

REST Kaynağı: görevler

Yöntemler
clear POST /tasks/v1/lists/{tasklist}/clear
Belirtilen görev listesinden tüm tamamlanmış görevleri temizler.
delete DELETE /tasks/v1/lists/{tasklist}/tasks/{task}
Belirtilen görevi görev listesinden siler.
get GET /tasks/v1/lists/{tasklist}/tasks/{task}
Belirtilen görevi döndürür.
insert POST /tasks/v1/lists/{tasklist}/tasks
Belirtilen görev listesinde yeni bir görev oluşturur.
list GET /tasks/v1/lists/{tasklist}/tasks
Belirtilen görev listesindeki tüm görevleri döndürür.
move POST /tasks/v1/lists/{tasklist}/tasks/{task}/move
Belirtilen görevi, görev listesinde başka bir konuma taşır.
patch PATCH /tasks/v1/lists/{tasklist}/tasks/{task}
Belirtilen görevi günceller.
update PUT /tasks/v1/lists/{tasklist}/tasks/{task}
Belirtilen görevi günceller.