Konfigurowanie trybu uzyskiwania zgody w aplikacjach

Ta strona jest przeznaczona dla deweloperów, którzy używają w swojej aplikacji pakietu SDK Google Analytics dla Firebase i chcą zintegrować tryb uzyskiwania zgody. Wprowadzenie do trybu uzyskiwania zgody znajdziesz w omówieniu trybu uzyskiwania zgody.

Google Analytics udostępnia tryb uzyskiwania zgody, który pozwala dostosowywać działanie pakietu SDK na podstawie stanu zgody użytkowników. Tryb uzyskiwania zgody możesz wdrożyć w sposób podstawowy lub zaawansowany. Jeśli nie wiesz, czy wdrożyć podstawowy czy zaawansowany tryb uzyskiwania zgody, dowiedz się więcej o podstawowym i zaawansowanym trybie uzyskiwania zgody i zapoznaj się z wytycznymi obowiązującymi w Twojej firmie.

Zanim zaczniesz

Aby zarządzać zgodą użytkowników, musisz zaimplementować:

 • Pakiet SDK Google Analytics dla Firebase
 • Baner z ustawieniami uzyskiwania zgody użytkowników na przetwarzanie danych

Aby skonfigurować tryb uzyskiwania zgody:

 1. Ustaw domyślny stan zgody użytkownika.

Domyślnie nie są ustawione żadne wartości trybu uzyskiwania zgody. Aby ustawić domyślny stan zgody użytkownika w aplikacji:

 1. Otwórz plik info.plist aplikacji.
 2. Dodaj pary klucz-wartość trybu uzyskiwania zgody. Klucz opisuje typ zgody, a wartość wskazuje stan zgody. Wartościami mogą być true, co oznacza, że użytkownik wyraził zgodę, lub false, co oznacza, że użytkownik nie wyraził zgody. Ustaw te opcje:

  • GOOGLE_ANALYTICS_DEFAULT_ALLOW_ANALYTICS_STORAGE
  • GOOGLE_ANALYTICS_DEFAULT_ALLOW_AD_STORAGE
  • GOOGLE_ANALYTICS_DEFAULT_ALLOW_AD_USER_DATA
  • GOOGLE_ANALYTICS_DEFAULT_ALLOW_AD_PERSONALIZATION_SIGNALS
 3. Zapisz zmiany. Następnie zaimplementuj mechanizm aktualizowania wartości dotyczących zgody użytkownika.

Aby na przykład skonfigurować domyślnie wszystkie prośby o zgodę na przetwarzanie danych dotyczące wszystkich parametrów:

<key>GOOGLE_ANALYTICS_DEFAULT_ALLOW_ANALYTICS_STORAGE</key> <true/>
<key>GOOGLE_ANALYTICS_DEFAULT_ALLOW_AD_STORAGE</key> <true/>
<key>GOOGLE_ANALYTICS_DEFAULT_ALLOW_AD_USER_DATA</key> <true/>
<key>GOOGLE_ANALYTICS_DEFAULT_ALLOW_AD_PERSONALIZATION_SIGNALS</key> <true/>

Aby zaktualizować wartości zgody po uruchomieniu aplikacji, wywołaj metodę setConsent.

Wartość ustawiona przez metodę setConsent zastępuje ustawienie domyślne i jest stosowana przez wszystkie uruchomienia aplikacji. Wartość pozostaje w tym stanie do chwili ponownego wywołania funkcji setConsent, nawet jeśli użytkownik zamknie i ponownie otworzy aplikację. setConsent aktualizuje tylko określone przez Ciebie parametry.

Jeśli użytkownik wycofa wcześniej udzielone zgody na korzystanie z Analytics lub przechowywania danych w Google Ads, Google Analytics usunie wszystkie właściwości użytkownika, w tym zgodę na przetwarzanie danych ad_personalization. Aby zachować wybór użytkownika dotyczący zgody użytkownika na personalizację reklam, przywróć poprzednią wartość na potrzeby personalizacji reklam za pomocą polecenia setConsent (Swift | Obj-C) .

Poniższy przykład pokazuje, jak metoda setConsent aktualizuje różne wartości zgody na granted:

Swift

Analytics.setConsent([
 .analyticsStorage: .granted,
 .adStorage: .granted,
 .adUserData: .granted,
 .adPersonalization: .granted,
])

Objective-C

[FIRAnalytics setConsent:@{
FIRConsentTypeAnalyticsStorage : FIRConsentStatusGranted,
FIRConsentTypeAdStorage : FIRConsentStatusGranted,
FIRConsentTypeAdUserData : FIRConsentStatusGranted,
FIRConsentTypeAdPersonalization : FIRConsentStatusGranted,
}];

Jeśli użytkownik zdecyduje się cofnąć swoją zgodę, zaktualizuj odpowiednio stany zgody

W ramach stałego budowania ekosystemu reklamy cyfrowej zapewniającego ochronę prywatności zaostrzamy egzekwowanie polityki w zakresie zgody użytkownika z UE.

Dowiedz się więcej o aktualizacjach trybu uzyskiwania zgody w przypadku ruchu w Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG).

Oprócz przechowywania reklam i danych analitycznych użytkownicy trybu uzyskiwania zgody muszą wysyłać 2 nowe parametry:

 1. Zaktualizuj plik info.plist aplikacji, aby zawierał:

  <key>GOOGLE_ANALYTICS_DEFAULT_ALLOW_AD_USER_DATA</key> <true/>
  <key>GOOGLE_ANALYTICS_DEFAULT_ALLOW_AD_PERSONALIZATION_SIGNALS</key> <true/>
  
 2. Zaktualizuj wywołania związane z prośbą o zgodę na wykorzystanie danych, aby zawierały parametry danych użytkowników reklam i personalizacji reklam:

  Swift

  Analytics.setConsent([
  .analyticsStorage: .granted,
  .adStorage: .granted,
  .adUserData: .granted,
  .adPersonalization: .granted,
  ])
  

  Objective-C

  [FIRAnalytics setConsent:@{
   FIRConsentTypeAnalyticsStorage : FIRConsentStatusGranted,
   FIRConsentTypeAdStorage : FIRConsentStatusGranted,
   FIRConsentTypeAdUserData : FIRConsentStatusGranted,
   FIRConsentTypeAdPersonalization : FIRConsentStatusGranted,
  }];
  

Aby sprawdzić, czy ustawienia dotyczące uzyskiwania zgody działają zgodnie z oczekiwaniami, wyświetl konsolę debugowania Xcode Twojej aplikacji.

Aby to zrobić:

 1. Włącz szczegółowe logowanie na urządzeniu.
 2. W konsoli debugowania Xcode odszukaj:

  • ad_storage
  • analytics_storage
  • ad_user_data
  • ad_personalization

  Jeśli na przykład włączono Pamięć reklam, zobaczysz taki komunikat:

  ad_storage is granted.