Tổng quan về API xuất bản chế độ xem phố

Giới thiệu

Tài liệu này dành cho những nhà phát triển muốn viết ứng dụng cho phép người dùng tải ảnh 360 lên Chế độ xem phố của Google để họ có thể xem công khai trên Google Maps.

Trước khi bắt đầu

  1. Bạn cần có một Tài khoản Google để truy cập vào Bảng điều khiển API của Google, yêu cầu khóa API và đăng ký ứng dụng của bạn.

  2. Tạo một dự án trong Google Developers Console và lấy thông tin đăng nhập ủy quyền để ứng dụng của bạn có thể gửi yêu cầu API.

  3. Sau khi tạo dự án, hãy đảm bảo API Phát hành chế độ xem phố là một trong các dịch vụ mà ứng dụng của bạn được đăng ký sử dụng:

    1. Chuyển đến Bảng điều khiển API rồi chọn dự án mà bạn vừa đăng ký.
    2. Truy cập vào trang API đã bật. Đảm bảo API Chế độ xem phố của Google nằm trong danh sách các API đã bật. Nếu chưa có, hãy mở Thư viện API rồi bật API.

  4. Nếu ứng dụng của bạn sử dụng bất kỳ phương thức API nào yêu cầu có xác thực của người dùng, hãy đọc hướng dẫn xác thực để biết cách thực hiện xác thực OAuth 2.0.

  5. Làm quen với các khái niệm chính của định dạng dữ liệu JavaScript Object Notation (JSON). JSON là một tiêu chuẩn mở độc lập, không phụ thuộc vào ngôn ngữ, cung cấp cách trình bày dữ liệu văn bản đơn giản, dễ đọc đối với người dùng (dưới dạng các cặp thuộc tính – giá trị). Để biết thêm thông tin, hãy xem json.org.

  6. Hãy nhớ rằng ảnh của bạn cần siêu dữ liệu được mô tả trong Siêu dữ liệu XMP của ảnh toàn cảnh 360 độ để được xuất bản.

Trải nghiệm một phút: APIs Explorer

Để phát và xem những việc API có thể làm mà không cần viết mã, hãy truy cập APIs Explorer. Chúc mừng bạn tức thì!

Hãy thử xem!

Để xem hướng dẫn từng bước giải thích cách thiết lập và chạy, hãy làm theo hướng dẫn trong hướng dẫn này.

Tài liệu tham khảo

Để tìm một loại tài nguyên hoặc phương thức cụ thể, hãy xem phần Tài liệu tham khảo.

Thư viện ứng dụng

Hãy tham khảo các thư viện ứng dụng có sẵn.