Opróżnij pamięć podręczną

Więcej informacji o funkcji „opróżniania pamięci podręcznej” znajdziesz w Najczęstszych pytaniach.