Giảm kích thước của nội dung trong màn hình đầu tiên

Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

Quy tắc này kích hoạt khi PageSpeed Insights phát hiện thấy rằng cần có thêm các chuyến đi vòng quanh mạng để hiển thị nội dung trong màn hình đầu tiên của trang.

Tổng quan

Nếu lượng dữ liệu cần thiết vượt quá thời lượng tắc nghẽn ban đầu (thường là tệp nén 14,6kB), thì dữ liệu này sẽ yêu cầu thêm một vòng trao đổi giữa máy chủ và trình duyệt của người dùng. Đối với người dùng trên các mạng có độ trễ cao như mạng di động, điều này có thể gây ra sự chậm trễ đáng kể khi tải trang.

Đề xuất

Để tải trang nhanh hơn, hãy giới hạn kích thước dữ liệu (mã đánh dấu HTML, hình ảnh, CSS, JavaScript) cần để hiển thị nội dung trong màn hình đầu tiên của trang. Có một số cách để thực hiện việc này:

Định cấu trúc HTML để tải nội dung quan trọng, trong màn hình đầu tiên

Tải nội dung chính của trang trước. Định cấu trúc trang của bạn để phản hồi ban đầu từ máy chủ của bạn gửi dữ liệu cần thiết để hiển thị phần quan trọng của trang ngay lập tức và trì hoãn phần còn lại. Điều này có nghĩa là bạn phải chia CSS thành hai phần: phần nội tuyến chịu trách nhiệm định kiểu phần ATF của nội dung và phần có thể trì hoãn.

Hãy xem xét các ví dụ sau đây để biết cách cấu trúc lại một trang web để tải nhanh hơn:

  • Nếu HTML của bạn tải các tiện ích của bên thứ ba trước khi tải nội dung chính, hãy thay đổi thứ tự tải nội dung chính trước.
  • Nếu trang web của bạn sử dụng thiết kế hai cột với thanh bên điều hướng và bài viết, nhưng HTML của bạn sẽ tải thanh bên phía trước bài viết, hãy cân nhắc tải bài viết trước.

Giảm lượng dữ liệu mà tài nguyên của bạn sử dụng

Khi trang web của bạn đã được thiết kế lại để hoạt động tốt trên nhiều thiết bị và tải nội dung quan trọng trước tiên, hãy sử dụng các kỹ thuật sau để giảm lượng dữ liệu cần thiết để hiển thị trang của bạn:

Ý kiến phản hồi

Trang này có hữu ích không?