Giới thiệu về PageSpeed Insights

PageSpeed Insights (PSI) báo cáo về trải nghiệm người dùng của một trang trên cả thiết bị di động và máy tính, đồng thời cung cấp các đề xuất về cách cải thiện trang đó.

PSI cung cấp cả phòng thí nghiệm và dữ liệu thực tế về một trang. Dữ liệu phòng thí nghiệm rất hữu ích khi gỡ lỗi, vì dữ liệu được thu thập trong một môi trường được kiểm soát. Tuy nhiên, tính năng này có thể không nắm bắt được nút thắt cổ chai trong thế giới thực. Dữ liệu trường rất hữu ích trong việc nắm bắt trải nghiệm thực của người dùng - nhưng có một tập hợp chỉ số hạn chế hơn. Xem Cách nghĩ về công cụ tốc độ để biết thêm thông tin về hai loại dữ liệu này.

Dữ liệu về trải nghiệm người dùng thực

Dữ liệu về trải nghiệm người dùng thực trong PSI được hỗ trợ bởi tập dữ liệu Báo cáo trải nghiệm người dùng trên Chrome (CrUX). PSI báo cáo trải nghiệm Thời gian hiển thị nội dung đầu tiên (FCP), Thời gian phản hồi lần tương tác đầu tiên (FID), Thời gian hiển thị nội dung lớn nhất (LCP), Sự thay đổi bố cục tích lũy (CLS) và Tương tác với thời điểm hiển thị tiếp theo (INP) của người dùng thực trong khoảng thời gian thu thập 28 ngày trước đó. PSI cũng báo cáo các trải nghiệm liên quan đến chỉ số thử nghiệm Time to First Byte (Thời gian đến byte đầu tiên) (TTFB).

Để hiển thị dữ liệu về trải nghiệm người dùng cho một trang nhất định, trang đó phải có đủ dữ liệu để đưa vào tập dữ liệu CrUX. Một trang có thể không có đủ dữ liệu nếu mới được xuất bản gần đây hoặc có quá ít mẫu từ người dùng thực. Khi điều này xảy ra, PSI sẽ quay lại mức độ chi tiết ở cấp nguồn gốc, bao gồm tất cả trải nghiệm người dùng trên tất cả các trang của trang web. Đôi khi, nguồn gốc cũng có thể không có đủ dữ liệu. Trong trường hợp đó, PSI sẽ không thể hiển thị bất kỳ dữ liệu nào về trải nghiệm người dùng thực.

Đánh giá chất lượng của trải nghiệm

PSI phân loại chất lượng của trải nghiệm người dùng thành ba nhóm: Tốt, Cần cải thiện hoặc Kém. PSI đặt ra các ngưỡng sau đây cho phù hợp với sáng kiến Các chỉ số quan trọng về trang web:

Tốt Cần cải thiện Kém
FCP (hiển thị nội dung đầu tiên) [0, 1800 mili giây] (1800 mili giây, 3000 mili giây] trên 3000 mili giây
FID (Thời gian phản hồi lần tương tác đầu tiên) [0, 100 mili giây] (100 mili giây, 300 mili giây] trên 300 mili giây
LCP (Thời gian hiển thị nội dung lớn nhất) [0, 2500 mili giây] (2500 mili giây, 4000 mili giây] trên 4000 mili giây
CLS (Điểm số tổng hợp về mức thay đổi bố cục) [0, 0.1] (0,1, 0,25] trên 0,25
INP [0, 200 mili giây] (200 mili giây, 500 mili giây] trên 500 mili giây
TTFB (thử nghiệm) [0, 800 mili giây] (800 mili giây, 1800 mili giây) trên 1800 mili giây

Giá trị chỉ số được chọn và giá trị phân phối

PSI trình bày sự phân phối các chỉ số này để nhà phát triển có thể hiểu được phạm vi trải nghiệm cho trang hoặc nguồn gốc đó. Sự phân bổ này được chia thành 3 danh mục: Tốt, Cần cải thiện và Kém, được biểu thị bằng các thanh màu xanh lục, màu hổ phách và màu đỏ. Ví dụ: khi xem 11% trong thanh màu hổ phách của LCP, nghĩa là 11% tổng giá trị LCP ghi nhận được nằm trong khoảng từ 2500 mili giây đến 4000 mili giây.

Ảnh chụp màn hình phân phối trải nghiệm LCP của người dùng thực

Trên các thanh phân phối, PSI báo cáo phân vị thứ 75 cho tất cả các chỉ số. Phân vị thứ 75 được chọn để nhà phát triển có thể nắm được trải nghiệm người dùng khó chịu nhất trên trang web của họ. Các giá trị chỉ số trường này được phân loại là tốt/cần cải thiện/kém bằng cách áp dụng các ngưỡng tương tự như trên.

Các chỉ số quan trọng về trang web

Các chỉ số quan trọng về trang web là một nhóm các tín hiệu hiệu suất phổ biến, rất quan trọng đối với mọi trải nghiệm trên web. Các chỉ số quan trọng về trang web là FID, LCP và CLS và có thể được tổng hợp ở cấp trang hoặc nguồn gốc. Đối với những dữ liệu tổng hợp có đủ dữ liệu ở cả ba chỉ số, tổng hợp sẽ vượt qua bài đánh giá Các chỉ số quan trọng về trang web nếu phân vị thứ 75 của cả ba chỉ số Tốt. Nếu không, tổng hợp sẽ không vượt qua được bài đánh giá. Nếu dữ liệu tổng hợp không có đủ dữ liệu về FID, thì kết quả sẽ vượt qua bài đánh giá nếu cả LCP và CLS thứ 75 đều ở mức tốt. Nếu LCP hoặc CLS (Điểm số tổng hợp về mức thay đổi bố cục) hoặc không có đủ dữ liệu, thì chúng tôi không thể đánh giá dữ liệu tổng hợp ở cấp trang hoặc nguồn gốc.

Sự khác biệt giữa Dữ liệu trường trong PSI và CrUX

Sự khác biệt giữa dữ liệu trường trong PSI và tập dữ liệu CrUX trên BigQuery là dữ liệu của PSI được cập nhật hằng ngày, trong khi tập dữ liệu BigQuery được cập nhật hằng tháng và chỉ có dữ liệu cấp gốc. Cả hai nguồn dữ liệu đều thể hiện khoảng thời gian kéo dài 28 ngày.

Chẩn đoán trong phòng thí nghiệm

PSI sử dụng Lighthouse để phân tích URL đã cho trong môi trường mô phỏng cho danh mục về Hiệu suất, Hỗ trợ tiếp cận, Phương pháp hay nhất và SEO.

Score

Ở đầu phần này, bạn sẽ thấy điểm số của từng danh mục, được xác định bằng cách chạy Lighthouse để thu thập và phân tích thông tin chẩn đoán về trang. Điểm số từ 90 trở lên được coi là tốt. 50 đến 89 là điểm cần cải thiện và dưới 50 được coi là kém.

Các chỉ số

Danh mục Hiệu suất cũng cho biết hiệu suất của trang theo nhiều chỉ số, bao gồm: Thời gian hiển thị nội dung đầu tiên, Thời gian hiển thị nội dung lớn nhất, Chỉ mục tốc độ, Sự thay đổi bố cục tích lũy, Thời gian tương tácTổng thời gian chặn.

Mỗi chỉ số được tính điểm và gắn nhãn bằng một biểu tượng:

  • Cái thiện được thể hiện bằng hình tròn màu xanh lục
  • Cần cải thiện thể hiện với hình vuông thông tin màu hổ phách
  • Kém được biểu thị bằng hình tam giác cảnh báo màu đỏ

Hoạt động kiểm tra

Mỗi danh mục là các quy trình kiểm tra cung cấp thông tin về cách cải thiện trải nghiệm người dùng trên trang. Hãy xem tài liệu về Lighthouse để biết thông tin phân tích chi tiết về các quá trình kiểm tra theo từng danh mục.

Câu hỏi thường gặp

Lighthouse sử dụng điều kiện thiết bị và mạng nào để mô phỏng một lần tải trang?

Hiện tại, Lighthouse mô phỏng các điều kiện tải trang của một thiết bị bậc trung (Moto G4) trên mạng di động cho thiết bị di động, và một máy tính để bàn được mô phỏng có kết nối có dây cho máy tính. Tốc độ trang cũng chạy trong một trung tâm dữ liệu của Google và có thể thay đổi tuỳ theo điều kiện mạng. Bạn có thể kiểm tra vị trí của quá trình kiểm tra bằng cách xem khối môi trường của Lighthouse Report:

Ảnh chụp nhanh của chú giải công cụ thông tin điều tiết.

Lưu ý: Tốc độ trang sẽ báo cáo chạy ở một trong các khu vực: Bắc Mỹ, Châu Âu hoặc Châu Á.

Tại sao dữ liệu trường và dữ liệu phòng thí nghiệm đôi khi mâu thuẫn với nhau?

Dữ liệu thực tế là báo cáo lịch sử về hiệu suất của một URL cụ thể và thể hiện dữ liệu hiệu suất ẩn danh từ người dùng trên thực tế trên nhiều thiết bị và điều kiện mạng. Dữ liệu thử nghiệm dựa trên tải mô phỏng của một trang trên một thiết bị và một tập hợp các điều kiện mạng cố định. Do đó, các giá trị có thể khác nhau. Hãy xem bài viết Lý do tại sao dữ liệu phòng thí nghiệm và trường dữ liệu có thể khác nhau (và việc cần làm đối với dữ liệu này) để biết thêm thông tin.

Tại sao phân vị thứ 75 được chọn cho tất cả chỉ số?

Mục tiêu của chúng tôi là đảm bảo rằng các trang hoạt động tốt cho phần lớn người dùng. Việc tập trung vào giá trị phân vị thứ 75 cho các chỉ số của chúng tôi giúp đảm bảo rằng các trang mang lại trải nghiệm tốt cho người dùng trong điều kiện khó khăn nhất của thiết bị và mạng. Hãy xem bài viết Xác định các chỉ số quan trọng về trang web để biết thêm thông tin.

Điểm số tốt cho dữ liệu phòng thí nghiệm là gì?

Mọi điểm số màu xanh lục (90+) đều được coi là tốt. Tuy nhiên, xin lưu ý rằng việc có dữ liệu phòng thí nghiệm chất lượng cao không nhất thiết có nghĩa là trải nghiệm người dùng thực cũng tốt.

Tại sao điểm hiệu suất thay đổi từ chạy sang chạy? Tôi không thay đổi gì trên trang của mình!

Khả năng thay đổi trong hoạt động đo lường hiệu suất được giới thiệu thông qua một số kênh với các mức độ tác động khác nhau. Một số nguồn biến khác nhau về chỉ số là tính khả dụng của mạng cục bộ, tính khả dụng của phần cứng máy khách và sự tranh chấp tài nguyên ứng dụng.

Tại sao dữ liệu CrUX của người dùng thực không có sẵn cho URL hoặc nguồn gốc?

Báo cáo trải nghiệm người dùng trên Chrome tổng hợp dữ liệu tốc độ trong thực tế từ những người dùng đã chọn sử dụng và yêu cầu một URL phải ở chế độ công khai (có thể thu thập dữ liệu và lập chỉ mục) và có đủ số lượng mẫu riêng biệt để cung cấp chế độ xem đại diện, ẩn danh về hiệu suất của URL hoặc nguồn gốc.

Bạn có câu hỏi khác?

Nếu bạn có thắc mắc về việc sử dụng PageSpeed Insights cụ thể và trả lời được, hãy đặt câu hỏi bằng tiếng Anh trên Stack Overflow.

Nếu bạn có phản hồi chung hoặc câu hỏi về PageSpeed Insights, hoặc nếu bạn muốn bắt đầu một cuộc thảo luận chung, hãy bắt đầu một chuỗi trong danh sách gửi thư.

Nếu bạn có câu hỏi chung về chỉ số Các chỉ số quan trọng về trang web, hãy bắt đầu một chủ đề trong nhóm thảo luận web-vitals-feedback.

Phản hồi

Trang này có hữu ích không?