Giới thiệu về PageSpeed Insights

Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

PageSpeed Insights (PSI) báo cáo trải nghiệm người dùng của một trang trên cả thiết bị di động và máy tính, đồng thời cung cấp nội dung đề xuất về cách cải thiện trang đó.

PSI cung cấp cả phòng thí nghiệm và dữ liệu trường về một trang. Dữ liệu phòng thí nghiệm rất hữu ích khi gỡ lỗi, vì dữ liệu này được thu thập trong môi trường có kiểm soát. Tuy nhiên, tính năng này có thể không nắm bắt được nút thắt cổ chai trong thế giới thực. Dữ liệu trường rất hữu ích trong việc nắm bắt trải nghiệm người dùng thực tế, nhưng có bộ chỉ số hạn chế hơn. Hãy xem Cách suy nghĩ về công cụ tốc độ để biết thêm thông tin về hai loại dữ liệu này.

Dữ liệu trải nghiệm người dùng thực

Dữ liệu trải nghiệm người dùng thực trong PSI dựa trên tập dữ liệu Báo cáo trải nghiệm người dùng của Chrome (CrUX). PSI báo cáo số người dùng thực\39; Sơ đồ nội dung đầu tiên (FCP), Độ trễ đầu vào đầu tiên (FID), Thời gian hiển thị nội dung lớn nhất (LCP) và Điểm số tổng hợp về mức thay đổi bố cục (CLS) trong khoảng thời gian thu thập 28 ngày trước đó. PSI cũng báo cáo trải nghiệm cho các chỉ số thử nghiệm Lượt tương tác với bản vẽ tiếp theo (INP) và Thời gian đến byte đầu tiên (TTFB).

Để hiển thị dữ liệu trải nghiệm người dùng trên một trang nhất định, phải có đủ dữ liệu để đưa trang đó vào tập dữ liệu CrUX. Một trang có thể không có đủ dữ liệu nếu trang đó mới được xuất bản gần đây hoặc có quá ít mẫu từ người dùng thực. Khi điều này xảy ra, PSI sẽ quay lại dùng thông tin chi tiết ở cấp độ gốc, bao gồm toàn bộ trải nghiệm người dùng trên mọi trang của trang web. Đôi khi, nguồn gốc cũng có thể không có đủ dữ liệu. Trong trường hợp đó, PSI sẽ không thể hiển thị bất kỳ dữ liệu nào về trải nghiệm người dùng thực.

Đánh giá chất lượng của trải nghiệm

PSI phân loại chất lượng trải nghiệm người dùng thành ba nhóm: Tốt, Cần cải thiện hoặc Kém. PSI đặt các ngưỡng sau đây cho phù hợp với sáng kiến Các chỉ số quan trọng về trang web:

Tốt Cần cải thiện Kém
FCP (hiển thị nội dung đầu tiên) [0, 1800 mili giây] (1800 mili giây, 3000 mili giây] trên 3000 mili giây
FID (Thời gian phản hồi lần tương tác đầu tiên) [0, 100 mili giây] (100 mili giây, 300 mili giây] trên 300 mili giây
LCP (Thời gian hiển thị nội dung lớn nhất) [0, 2500 mili giây] (2500 mili giây, 4000 mili giây] trên 4000 mili giây
CLS (Điểm số tổng hợp về mức thay đổi bố cục) [0,0,1] (0,1, 0,25] trên 0,25
INP (thử nghiệm) [0, 200 mili giây] (200 mili giây, 500 mili giây] trên 500 mili giây
TTFB (thử nghiệm) [0, 800 mili giây] (800 mili giây, 1800 mili giây] trên 1800 mili giây

Phân phối và giá trị chỉ số được chọn

PSI thể hiện sự phân phối các chỉ số này để nhà phát triển có thể nắm được phạm vi về trải nghiệm cho trang hoặc nguồn gốc đó. Mức phân bổ này được chia thành 3 danh mục: Tốt, Cần cải thiện và Kém, được biểu thị bằng thanh màu xanh lục, hổ phách và đỏ. Ví dụ: nếu thấy 11% trong thanh màu hổ phách của LCP, thì có nghĩa là 11% tổng giá trị LCP quan sát được nằm trong khoảng từ 2500 mili giây đến 4000 mili giây.

Ảnh chụp màn hình phân phối trải nghiệm LCP của người dùng thực

Phía trên thanh phân phối, PSI báo cáo phân vị thứ 75 cho tất cả chỉ số. Phân vị thứ 75 được chọn để nhà phát triển có thể hiểu được trải nghiệm người dùng khó chịu nhất trên trang web của họ. Các giá trị của chỉ số trường này được phân loại là tốt/cần cải thiện/ít bằng cách áp dụng các ngưỡng tương tự như trên.

Các chỉ số quan trọng về trang web

Các chỉ số quan trọng về trang web là một nhóm tín hiệu hiệu suất phổ biến quan trọng đối với tất cả các trải nghiệm web. Các chỉ số quan trọng về trang web là FID, LCP và CLS và có thể được tổng hợp ở cấp trang hoặc nguồn gốc. Để có thể tổng hợp với đủ dữ liệu trong cả ba chỉ số, phương pháp tổng hợp sẽ vượt qua bài đánh giá Các chỉ số quan trọng về trang web nếu phân vị thứ 75 của cả ba chỉ số này đều tốt. Nếu không, tổng hợp không vượt qua được bài đánh giá. Nếu dữ liệu tổng hợp không có đủ dữ liệu về FID, thì kết quả sẽ vượt qua bài đánh giá nếu cả phân vị thứ 75 của LCP và CLS đều tốt. Nếu LCP hoặc CLS không có đủ dữ liệu thì không thể đánh giá trang đó hoặc cấp độ gốc.

Sự khác biệt giữa Dữ liệu trường trong PSI và CrUX

Sự khác biệt giữa dữ liệu trường trong PSI so với tập dữ liệu CrUX trên BigQuery là dữ liệu của PSI được cập nhật hằng ngày, trong khi tập dữ liệu BigQuery được cập nhật hằng tháng và bị giới hạn ở dữ liệu cấp nguồn gốc. Cả hai nguồn dữ liệu đều thể hiện khoảng thời gian 28 ngày sau đó.

Chẩn đoán phòng thí nghiệm

PSI sử dụng Lighthouse để phân tích URL đã cho trong môi trường mô phỏng cho các danh mục Hiệu suất, Hỗ trợ tiếp cận, Phương pháp hay nhất và SEO.

Score

Ở đầu phần này, bạn sẽ nhận được điểm số cho từng danh mục, được xác định bằng cách chạy Lighthouse để thu thập và phân tích thông tin chẩn đoán về trang. Điểm từ 90 trở lên được coi là tốt. 50 đến 89 là điểm cần cải thiện và dưới 50 được coi là kém.

Chỉ số

Danh mục Hiệu suất cũng có hiệu suất của trang theo nhiều chỉ số, bao gồm: Thời gian hiển thị nội dung đầu tiên, Thời gian hiển thị nội dung lớn nhất, Chỉ mục tốc độ, Điểm số tổng hợp về mức thay đổi bố cục, Thời gian tương tác, và Tổng thời gian chặn.

Mỗi chỉ số được ghi điểm và gắn nhãn bằng biểu tượng:

  • Tốt được biểu thị bằng một vòng tròn màu xanh lục
  • Cần cải thiện thông tin trong ô vuông thông tin màu hổ phách
  • Kém được biểu thị bằng hình tam giác cảnh báo màu đỏ

Kiểm tra

Trong mỗi danh mục, chúng tôi cung cấp các bài kiểm tra cung cấp thông tin về cách cải thiện trải nghiệm người dùng trên trang. Hãy xem tài liệu về Lighthouse để biết thông tin chi tiết về từng quy trình kiểm tra theo từng danh mục.

Câu hỏi thường gặp (FAQ)

Lighthouse sử dụng điều kiện thiết bị và mạng nào để mô phỏng việc tải trang?

Hiện tại, Lighthouse mô phỏng điều kiện tải trang của thiết bị tầm trung (Moto G4) trên mạng di động cho thiết bị di động và máy tính để bàn mô phỏng có kết nối có dây cho máy tính. PageSpeed cũng chạy trong một trung tâm dữ liệu của Google có thể thay đổi theo điều kiện mạng, bạn có thể kiểm tra vị trí đã kiểm tra bằng cách xem khối môi trường của Báo cáo Lighthouse:

Ảnh chụp màn hình của chú giải công cụ thông tin điều tiết.

Lưu ý: PageSpeed sẽ báo cáo chạy ở một trong các quốc gia sau: Bắc Mỹ, Châu Âu hoặc Châu Á.

Tại sao dữ liệu trường và dữ liệu phòng thí nghiệm đôi khi mâu thuẫn với nhau?

Dữ liệu thực tế là một báo cáo trước đây về hiệu suất của một URL cụ thể và đại diện cho dữ liệu hiệu suất ẩn danh của người dùng trên thực tế trên nhiều thiết bị và điều kiện mạng. Dữ liệu của phòng thí nghiệm dựa trên việc tải mô phỏng một trang trên một thiết bị và cố định các điều kiện mạng. Do đó, các giá trị có thể khác nhau. Hãy xem bài viết Tại sao dữ liệu trường thực tế và phòng thí nghiệm có thể khác nhau (và việc cần làm để cải thiện dữ liệu này) để biết thêm thông tin.

Tại sao bách phân vị thứ 75 được chọn cho mọi chỉ số?

Mục tiêu của chúng tôi là đảm bảo rằng các trang hoạt động tốt cho phần lớn người dùng. Việc tập trung vào giá trị phân vị thứ 75 cho các chỉ số của chúng tôi giúp đảm bảo rằng các trang đem lại trải nghiệm tốt cho người dùng trong các điều kiện khó khăn nhất trên thiết bị và mạng. Hãy xem bài viết Xác định các ngưỡng chỉ số quan trọng về trang web để biết thêm thông tin.

Điểm số tốt cho dữ liệu phòng thí nghiệm là gì?

Bất kỳ điểm màu xanh lục nào (90+) đều được coi là tốt, nhưng lưu ý rằng việc có dữ liệu phòng thí nghiệm tốt không nhất thiết có nghĩa là trải nghiệm người dùng thực.

Tại sao điểm hiệu suất thay đổi từ chạy sang chạy? Tôi không thay đổi gì trên trang của mình!

Khả năng thay đổi trong hoạt động đo lường hiệu suất được giới thiệu thông qua một số kênh có các mức độ tác động khác nhau. Có một số nguồn biến thể phổ biến của chỉ số đó là khả năng sử dụng mạng cục bộ, khả năng sử dụng phần cứng của ứng dụng và việc tranh chấp tài nguyên.

Tại sao dữ liệu CrUX của người dùng thực không có sẵn cho một URL hoặc nguồn gốc?

Báo cáo trải nghiệm người dùng của Chrome tổng hợp dữ liệu tốc độ trong thực tế của những người dùng chọn tham gia và yêu cầu một URL phải ở chế độ công khai (có thể thu thập dữ liệu và lập chỉ mục) và có đủ số lượng mẫu riêng biệt để cung cấp thông tin đại diện và ẩn danh về hiệu suất của URL hoặc nguồn gốc.

Bạn có câu hỏi khác?

Nếu bạn có thắc mắc về việc sử dụng PageSpeed Insights cụ thể và có thể trả lời được, hãy đặt câu hỏi của bạn bằng tiếng Anh trên Stack Overflow.

Nếu bạn có phản hồi chung hoặc câu hỏi về PageSpeed Insights hoặc muốn bắt đầu một cuộc thảo luận chung, hãy bắt đầu một chuỗi trong danh sách gửi thư.

Nếu bạn có câu hỏi chung về các chỉ số Web Vitals, hãy bắt đầu một chuỗi trong nhóm thảo luận web-vitals-feedback.

Ý kiến phản hồi

Trang này có hữu ích không?