Bật chế độ nén

Quy tắc này kích hoạt khi PageSpeed Insights phát hiện rằng các tài nguyên có thể nén được phân phát mà không cần nén gzip.

Tổng quan

Tất cả trình duyệt hiện đại đều hỗ trợ và tự động thương lượng nén gzip cho tất cả yêu cầu HTTP. Khi bạn bật tính năng nén gzip, kích thước của phản hồi đã chuyển có thể giảm tới 90%. Điều này có thể làm giảm đáng kể thời gian tải tài nguyên xuống, giảm mức sử dụng dữ liệu cho ứng dụng khách và cải thiện thời gian hiển thị trang lần đầu. Xem bài viết nén văn bản bằng GZIP để tìm hiểu thêm.

Đề xuất

Bật và kiểm tra khả năng hỗ trợ nén gzip trên máy chủ web của bạn. Dự án HTML5 Boilerplate chứa các tệp cấu hình mẫu cho mọi máy chủ phổ biến nhất có bình luận chi tiết cho từng cờ cấu hình và chế độ cài đặt: tìm máy chủ yêu thích của bạn trong danh sách, tìm phần gzip và xác nhận rằng máy chủ của bạn đã được định cấu hình bằng các chế độ cài đặt đề xuất. Ngoài ra, hãy tham khảo tài liệu về máy chủ web của bạn để biết cách bật tính năng nén:

Câu hỏi thường gặp

PageSpeed Insights báo cáo rằng nhiều tệp nội dung tĩnh của tôi cần được nén, nhưng tôi đã định cấu hình máy chủ web để phân phát các tệp này bằng tính năng nén gzip. Tại sao PageSpeed Insights không nhận dạng được tệp nén?
Máy chủ proxy và phần mềm diệt vi-rút có thể tắt tính năng nén khi tệp được tải xuống máy khách. PageSpeed Insights' kết quả dựa trên các tiêu đề thực sự được trả về máy khách của bạn, vì vậy, nếu bạn đang chạy phân tích trên một máy khách đang sử dụng phần mềm diệt vi-rút như vậy hoặc nằm phía sau một máy chủ proxy trung gian (nhiều proxy trong suốt và chúng có thể không biết về sự can thiệp proxy giữa máy khách và máy chủ web của bạn), thì có thể chúng gây ra sự cố này.

Ý kiến phản hồi

Trang này có hữu ích không?