Bật tính năng nén

Quy tắc này sẽ kích hoạt khi PageSpeed Insights phát hiện thấy tài nguyên có thể nén được phân phát mà không cần nén gzip.

Tổng quan

Tất cả các trình duyệt hiện đại đều hỗ trợ và tự động thương lượng tính năng nén gzip cho tất cả yêu cầu HTTP. Việc bật tính năng nén gzip có thể làm giảm kích thước của phản hồi được chuyển tới 90%, qua đó có thể làm giảm đáng kể khoảng thời gian tải tài nguyên xuống, giảm mức sử dụng dữ liệu cho ứng dụng và cải thiện thời gian hiển thị trang lần đầu. Xem bài viết nén văn bản bằng GZIP để tìm hiểu thêm.

Đề xuất

Bật và kiểm tra hỗ trợ nén gzip trên máy chủ web của bạn. Dự án HTML5 Boilerplate chứa tệp cấu hình mẫu cho tất cả các máy chủ phổ biến nhất kèm theo nhận xét chi tiết cho từng cờ cấu hình và chế độ cài đặt: tìm máy chủ yêu thích của bạn trong danh sách, tìm phần gzip và xác nhận rằng máy chủ của bạn được định cấu hình với các chế độ cài đặt đề xuất. Ngoài ra, hãy tham khảo tài liệu dành cho máy chủ web của bạn về cách bật tính năng nén:

Câu hỏi thường gặp

PageSpeed Insights báo cáo rằng nhiều tệp nội dung tĩnh của tôi cần được nén, nhưng tôi đã định cấu hình máy chủ web của mình để phân phát những tệp này bằng cách sử dụng chức năng nén gzip. Tại sao PageSpeed Insights không nhận ra quá trình nén?
Máy chủ proxy và phần mềm chống vi-rút có thể tắt tính năng nén khi tệp được tải xuống máy khách. Kết quả của PageSpeed Insights dựa trên các tiêu đề thực sự được trả về cho ứng dụng khách của bạn, vì vậy, nếu bạn đang chạy phân tích trên máy khách đang sử dụng phần mềm diệt vi-rút như vậy hoặc máy chủ nằm sau máy chủ proxy trung gian (nhiều proxy là trong suốt và thậm chí bạn có thể không nhận biết được sự can thiệp của proxy giữa ứng dụng và máy chủ web) thì chúng có thể là nguyên nhân gây ra sự cố này.

Ý kiến phản hồi

Trang này có hữu ích không?