SAS Portal API

Spectrum Access System (SAS) Portal API มีอินเทอร์เฟซสําหรับจัดการทรัพยากร CBRS ที่ SAS ของ Google ควบคุม