Google Slides API

Google Slaytlar sunularını okur ve yazar.

Hizmet: slides.googleapis.com

Bu hizmeti çağırmak için Google tarafından sağlanan istemci kitaplıklarını kullanmanızı öneririz. Uygulamanızın bu hizmeti çağırmak için kendi kitaplıklarınızı kullanması gerekiyorsa API isteklerinde bulunurken aşağıdaki bilgileri kullanın.

Keşif dokümanı

Keşif Dokümanı, REST API'lerini açıklamak ve kullanmak için makine tarafından okunabilir bir spesifikasyondur. İstemci kitaplıkları, IDE eklentileri ve Google API'leri ile etkileşimde bulunan diğer araçları oluşturmak için kullanılır. Bir hizmet, birden fazla keşif dokümanı sağlayabilir. Bu hizmet, aşağıdaki keşif dokümanını sağlar:

Hizmet uç noktası

Hizmet uç noktası, bir API hizmetinin ağ adresini belirten bir temel URL'dir. Bir hizmetin birden fazla hizmet uç noktası olabilir. Bu hizmetin aşağıdaki hizmet uç noktası vardır ve aşağıdaki tüm URI'ler bu hizmet uç noktasına bağlıdır:

  • https://slides.googleapis.com

REST Kaynağı: v1.presentations

Yöntemler
batchUpdate POST /v1/presentations/{presentationId}:batchUpdate
Sunuya bir veya daha fazla güncelleme uygular.
create POST /v1/presentations
İstekte belirtilen başlığı kullanarak boş bir sunu oluşturur.
get GET /v1/presentations/{presentationId}
Belirtilen sununun en son sürümünü alır.

REST Kaynağı: v1.presentations.pages

Yöntemler
get GET /v1/presentations/{presentationId}/pages/{pageObjectId}
Sunuda belirtilen sayfanın en son sürümünü alır.
getThumbnail GET /v1/presentations/{presentationId}/pages/{pageObjectId}/thumbnail
Sunuda belirtilen sayfanın en son sürümünün küçük resmini oluşturur ve küçük resme bir URL döndürür.