Google Slides API

อ่านและเขียนงานนำเสนอ Google สไลด์

บริการ: slides.googleapis.com

หากต้องการเรียกใช้บริการนี้ เราขอแนะนำให้คุณใช้ไลบรารีของไคลเอ็นต์ที่ Google มีให้ หากแอปพลิเคชันจำเป็นต้องใช้ไลบรารีของคุณเองเพื่อเรียกใช้บริการนี้ ให้ใช้ข้อมูลต่อไปนี้เมื่อคุณส่งคำขอ API

เอกสารการค้นพบ

เอกสารการค้นพบเป็นข้อกำหนดที่เครื่องอ่านได้สำหรับการอธิบายและใช้งาน REST API ใช้สำหรับสร้างไลบรารีของไคลเอ็นต์, ปลั๊กอิน IDE และเครื่องมืออื่นๆ ที่โต้ตอบกับ Google APIs บริการเดียวอาจมีเอกสารการค้นพบได้หลายรายการ บริการนี้มีเอกสารการค้นพบต่อไปนี้

ปลายทางบริการ

ปลายทางของบริการคือ URL พื้นฐานที่ระบุที่อยู่เครือข่ายของบริการ API บริการเดียวอาจมีปลายทางบริการหลายรายการ บริการนี้มีปลายทางบริการต่อไปนี้และ URI ด้านล่างทั้งหมดจะเกี่ยวข้องกับปลายทางของบริการนี้

  • https://slides.googleapis.com

ทรัพยากร REST: v1.presentations

วิธีการ
batchUpdate POST /v1/presentations/{presentationId}:batchUpdate
ใช้การอัปเดตอย่างน้อย 1 รายการกับงานนำเสนอ
create POST /v1/presentations
สร้างงานนำเสนอเปล่าโดยใช้ชื่อที่ระบุในคำขอ
get GET /v1/presentations/{presentationId}
รับงานนำเสนอที่ระบุเวอร์ชันล่าสุด

ทรัพยากร REST: v1.presentations.pages

วิธีการ
get GET /v1/presentations/{presentationId}/pages/{pageObjectId}
รับหน้าที่ระบุในเวอร์ชันล่าสุดในงานนำเสนอ
getThumbnail GET /v1/presentations/{presentationId}/pages/{pageObjectId}/thumbnail
สร้างภาพปกของหน้าที่ระบุในเวอร์ชันล่าสุดในงานนำเสนอ และแสดงผล URL ไปยังภาพปก