Sorun giderme

Search Ads 360 API'yi kullanırken sorunla karşılaşırsanız bu sorun giderme bölümüne göz atın.

Bu sitedeki kaynakları okuduktan sonra çözemediğiniz bir sorun varsa destek ekibiyle iletişime geçin ve aşağıdaki bilgileri hazır bulundurun:

 • Erişmeye çalıştığınız Search Ads 360 Ajans Kimliği ve Reklamveren Kimliği

 • Google API Konsolu'ndan alınan proje numarası

 • API'ye erişmek için kullandığınız Google Hesabı'nın kullanıcı adı.
  Bu, yetkilendirmeyi ayarlamak için kullandığınız hesap olup Search Ads 360'a erişim izni verilen hesaptır.

 • İsteğinizin kod snippet'i

 • JSON yanıtı
  Yanıt bir hataysa yalnızca sayısal hata kodunu değil, hata mesajını da eklediğinizden emin olun.

Yetkilendirme hataları

Sık karşılaşılan bazı yetkilendirme hataları şunlardır:

Mesaj Açıklama

Access Not Configured. Please use Google API Console to activate the API for your project.

Bu hata, hesabınız için Search Ads 360 API'yı etkinleştirmediyseniz ortaya çıkar. Aşağıdakileri yaptığınızdan emin olun:

 1. Google API Konsolu'na gidin.

 2. Projenizi seçin. Henüz proje oluşturmadıysanız İstemciniz için proje oluşturma başlıklı makaleyi inceleyin.

 3. Soldaki kenar çubuğunda API'ler ve yetkilendirme'yi genişletin. Ardından API'leri tıklayın. API'ler listesinde, Search Ads 360 API'sinin durumunun AÇIK olduğundan emin olun.

Invalid grant

Bu hata, yenileme jetonunuz geçerli olmadığında meydana gelir. Aşağıdaki gibi Search Ads 360 yardımcı program komut dosyasını çağırarak bir yenileme jetonu alabilirsiniz:

sa360Api.py --login

Yetkilendirme için önerilen iş akışı hakkında daha fazla bilgi edinin.

Invalid client
no application name

Bu hata, Google API Konsolu'nda projenizi ayarlarken ürün adı belirtmediyseniz ortaya çıkar. Bu hatayı düzeltmek için Google API Konsolu'nun İzin ekranına ürününüzün adını girin.

Diğer yetkilendirme hatası türleri

İstemci kimliğinizi ve istemci gizli anahtarınızı almak için Google API Konsolu'nda oturum açarken ve yenileme jetonu aldığınızda, Search Ads 360'a erişim izni verilen bir Google Hesabı kullandığınızdan emin olun.

Dönüşüm yükleme hataları

Aşağıdaki tabloda, dönüşümleri yüklerken karşılaşabileceğiniz hatalar listelenmiştir. Onaltılık hata kodlarının sabit olmadığını unutmayın. Hataları belirlemek için bunları kendi komut dosyalarınızda kullanabilirsiniz.

Hata kodu Mesaj Açıklama
0x00000101

Click ID '{ID}' is not found

Bir update isteğinde belirttiğiniz tıklama kimliği geçerli değil. Aşağıdakileri yaptıktan sonra dönüşümleri yeniden yükleyin:

 • Tıklama kimliğinin, dönüşümler yüklenmeden 4 saat önce oluşturulduğu doğrulandı.

 • API dönüşüm hizmetini etkinleştirdi.

 • Dönüşümleri belirli ziyaretlerle ilişkilendiriyorsanız dönüşümü yüklemeden önce ziyaretin üzerinden en az 30 dakika geçmesini bekleyin. Search Ads 360, ziyaretin üzerinden 30 dakika geçmeden yükleme yaparsanız ziyaretin tıklama kimliğini tanımayabilir. Nadir durumlarda, Search Ads 360'ın tıklama kimliğini tanıyabilmesi için 4 saat kadar beklemeniz gerekebilir.

 • Tıklamanın gclsrc parametresiyle belirtilen geçerli bir kaynaktan geldiği onaylandı.

 • advertiserId sütununda doğru reklamvereni belirttiğinizi onaylayın.

 • Tıklama kimliğinizin son 90 gün içinde oluşturulduğunu doğrulayın.

0x0000010E Floodlight activity name '{name}' is not found

segmentationName sütununda belirtilen Floodlight etkinliğinin adı yanlış veya henüz kullanılamıyor. Bu hatayı görürseniz aşağıdaki yaygın sorunları kontrol edin:

 • Adlar büyük/küçük harfe duyarlıdır. Bu nedenle, isteğinizin büyük/küçük harfe tam olarak eşleştiğinden emin olun.
 • Floodlight etkinlik adına yazdırılamaz Unicode karakteri veya çift boşluk eklemediğinizden emin olun.
 • Floodlight sütunu yerine Floodlight etkinliğinin adını belirttiğinizden emin olun.
 • advertiserId sütununda belirttiğiniz reklamveren için Floodlight etkinliğinin mevcut olduğundan emin olun. (Yanlış reklamvereni belirtmiş olabilirsiniz.)
 • Bir Floodlight etkinliği oluşturduktan veya düzenledikten sonra, etkinliğe ilişkin dönüşümleri yüklemeden önce birkaç saat bekleyin.
0x00000115 Custom dimension '{name}' is not found

Belirttiğiniz özel Floodlight değişkeninin, dönüşümle ilişkilendirdiğiniz clickId, criterionId veya productGroupId ile ilişkilendirilen reklamveren için bir boyut (metrik değil) olarak ayarlandığından emin olun.

0x00000116 Custom metric '{name}' is not found

Belirttiğiniz özel Floodlight değişkeninin, dönüşümle ilişkilendirdiğiniz clickId, criterionId veya productGroupId ile ilişkilendirilen reklamveren için bir metrik (boyut değil) olarak ayarlandığından emin olun.

0x0000011A The advertiser conversion ID is already specified for a conversion with Search Ads 360 conversion ID {ID}

Birisi conversionId sütununda belirtilen aynı kapsam ve reklamveren dönüşüm kimliği için zaten bir dönüşüm yükledi.

"Reklamveren dönüşüm kimliği", oluşturduğunuz bir kimliktir. Search Ads 360, bu kimliğin belirli bir kapsam için benzersiz olmasını gerektirir. Search Ads 360 dönüşüm kimliği, Search Ads 360 tarafından oluşturulur ve benzersiz olması garanti edilir.

0x0000011B Advertiser conversion ID '{ID}' is not found

update isteğiniz, var olmayan bir reklamveren dönüşüm kimliğini güncellemeye çalıştı. Doğru kimliği belirttiğinizden emin olun.

0x0000011D User does not have permission to view advertiser {advertiser ID}

Müşterinizin kullandığı Google Hesabı'nın, istekte belirtilen reklamvereni görüntüleme izni yok.

İstemci kimliğinizi ve istemci gizli anahtarınızı almak için Google API Konsolu'nda oturum açtığınızda ve bir yenileme jetonu aldığınızda, belirttiğiniz reklamverene erişim izni verilen bir Google Hesabı kullandığınızdan emin olun.

0x0000011F Advertiser conversion ID is already specified in this request

İstekteki iki veya daha fazla dönüşüm, aynı kapsamı ve reklamveren dönüşüm kimliğini belirtir.

Reklamveren dönüşüm kimliği, conversionId sütununda oluşturup belirttiğiniz bir kimliktir. Search Ads 360, bu kimliğin belirli bir kapsam için benzersiz olmasını gerektirir.

0x0000011E The requested Floodlight activity '{name}' does not match the conversion type (ACTION/TRANSACTION)

Sağladığınız Floodlight etkinlik kimliği veya adı, belirttiğiniz dönüşüm türüyle eşleşmiyor.

Yanıt kodlarını ve hata mesajlarını bildirme

Bir rapor istiyorsanız ve yanıt bir hata mesajıysa hata hakkında daha fazla bilgi için Search Ads 360 API'sinde Yanıt Kodları ve Standart Hata Yanıtları bölümlerine bakın.

Search Ads 360 kullanıcı arayüzündeki veriler, API tarafından döndürülen bir raporla eşleşmiyor

Search Ads 360 kullanıcı arayüzündeki veriler, varsayılan olarak API tarafından döndürülen verilerle eşleşmelidir. Bir rapor isteğinde includeRemovedEntities öğesini true olarak ayarlarsanız Kaldırılan kullanıcı arayüzünü göster onay kutusunun da kullanıcı arayüzünde seçildiğinden emin olun.