Förbättra Publisher Ads Audits for Lighthouse. Berätta vad du tycker i vår enkät.

Minska annonser i förhållande till sidans höjd

Stay organized with collections Save and categorize content based on your preferences.

Översikt

Detta är en kontroll av att annonser inte tar upp mer än 30 % vertikalt på sidan. Att låta annonser ta upp mer än 30 % har konstaterats försämra användarupplevelsen.

Rekommendationer

Du bör placera annonsplatserna längre från varandra eller göra dem mindre, beroende på situationen.

Mer information

På mobila enheter förutsätter vi att en layout med en kolumn används. Därför tas alla annonser på sidan med när vi beräknar förhållandet till sidans höjd. I beräkningen för dator delar vi upp sidan i flera vertikala segment för att ta hänsyn till layouter med flera kolumner. Detta är en kontroll av hur mycket plats annonser tar upp i förhållande till sidans höjd för varje enskilt segment. Kontrollen säkerställer att inga enskilda segment överskrider det rekommenderade högsta gränsvärdet.

Vi tar hänsyn till uppskjuten inläsning genom att mäta innehållets längd upp till ett visningsområde efter den sista annonsen. Inaktivera uppskjuten inläsning om du vill mäta storleksförhållandet för allt innehåll.

Annonsupplevelse: högre annonstäthet än 30 %
Viktigt för utgivare att veta om att skapa en bättre annonsupplevelse