Help improve Publisher Ads Audits for Lighthouse. Share your thoughts in our survey.

Tải tập lệnh quảng cáo tĩnh

Tổng quan

Quá trình kiểm tra này kiểm tra xem tập lệnh quảng cáo có đang được chèn vào trang hay không. Các tài nguyên khác trên trang có thể trì hoãn hoạt động tìm nạp và tải tập lệnh được chèn, từ đó sẽ làm trì hoãn hoạt động tải quảng cáo. Trong một số trường hợp, hệ thống không hề tìm nạp các tập lệnh này, khiến cho quảng cáo không được tải cùng nhau.

Nội dung đề xuất

Tải tập lệnh qua thẻ tập lệnh không đồng bộ để cải thiện tốc độ. Trình duyệt tải trước trình quét có thể tìm nạp các thẻ tập lệnh sớm hơn, ngay cả khi tài nguyên chặn hiển thị đang chặn quá trình thực thi tập lệnh.

Không đúng

<script>
  var el = document.createElement('script');
  el.src = 'https://securepubads.g.doubleclick.net/tag/js/gpt.js';
  var node = document.getElementsByTagName('script')[0];
  node.parentNode.insertBefore(el, node);
</script>
Đúng

<script async src="https://securepubads.g.doubleclick.net/tag/js/gpt.js"></script>

Xác định nguồn tập lệnh quảng cáo được chèn

Đôi khi, bạn không thể biết tập lệnh quảng cáo sẽ được chèn vào trang như thế nào hay thậm chí là liệu tập lệnh có đang được chèn vào hay không. Ví dụ: khi kiểm tra nguồn của trang sau khi đã tải, thẻ tập lệnh đã được chèn trông có vẻ không thể phân biệt được với thẻ được tải tĩnh.

Trong những trường hợp này, hãy sử dụng thẻ Mạng trong Chrome DevTools để xác định nguồn tập lệnh quảng cáo được chèn.

  1. Mở DevTools bằng cách nhấn vào Control+Shift+J hoặc Command+Option+J (Mac).
  2. Di chuyển đến thẻ Mạng.
  3. Nếu vẫn chưa thấy, hãy nhấp vào biểu tượng Bộ lọc Biểu tượng Bộ lọc để mở thanh bộ lọc và nhập tên của tập lệnh được gắn cờ trong quy trình kiểm tra này vào hộp văn bản.
  4. Nếu vẫn chưa thấy, hãy nhấp chuột phải vào tiêu đề bảng bất kỳ và chọn Trình khởi tạo để đưa cột Trình khởi tạo vào bảng thả xuống về yêu cầu mạng.
  5. Tải lại trang để chụp lưu lượng truy cập mạng.

Ảnh chụp màn hình của thẻ Mạng trong Chrome DevTools

Như nội dung trong ảnh chụp màn hình ở trên, cột trình khởi tạo sẽ chứa thông tin về nguồn tập lệnh được đề cập. Bạn có thể nhấp vào đường liên kết nguồn để chuyển trực tiếp đến mã chịu trách nhiệm cấp yêu cầu tập lệnh quảng cáo hoặc di chuột qua đường liên kết nguồn để xem tất cả các lệnh gọi dẫn đến yêu cầu.

Thông tin khác

Quy trình kiểm tra này hoạt động dựa vào danh sách cho phép của các tập lệnh quảng cáo được coi là an toàn để tải tĩnh. Danh sách hiện tại là:

Thư viện (Các) Tập lệnh
AdSense pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js
Dịch vụ của nhà xuất bản Amazon amazon-adsystem.com/aax2/apstag.js
Direct Bidder của Criteo static.criteo.net/js/*/publishertag.js
Thẻ nhà xuất bản của Google

googletagservices.com/tag/js/gpt.js

securepubads.g.doubleclick.net/tag/js/gpt.js

Index Exchange js-sec.indexww.com/ht/p/*.js

Intervening against document.write()
Script-injected "async scripts" considered harmful