Pomóż nam ulepszyć działanie Publisher Ads Audits for Lighthouse. Wypełnij ankietę i podziel się swoją opinią

Unikanie żądań wąskiego gardła

Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.

Omówienie

Ten audyt identyfikuje długotrwałe żądania blokujące pierwsze żądanie reklamy. Są to żądania, które zostały zainicjowane i otrzymały odpowiedź, zanim wysłano pierwsze żądanie reklamy. Ograniczenie liczby tych blokujących żądań i skrócenie ich czasu trwania spowoduje zmniejszenie opóźnienia pierwszego żądania reklamy i przyspieszy ładowanie reklam.

Rekomendacje

Szczegółowe informacje dotyczące tego audytu zawierają listę 5 blokujących żądań (posortowanych według kosztu). Celem jest usunięcie tych żądań lub skrócenie czasu ich trwania, by przyspieszyć ładowanie reklam. Można to osiągnąć poprzez:

  • Wyeliminowanie zbędnych żądań.
  • Odroczenie niekrytycznych żądań, dopóki reklamy nie zostaną załadowane.
  • Równoległe wysyłanie żądań (a nie po kolei).
  • Poprawienie czasów odpowiedzi poprzez optymalizację usług backendu, np. za pomocą HTTP/2.

Więcej informacji

Ten audyt wyświetla 5 żądań wąskiego gardła o największym koszcie. Koszt żądania jest obliczany w następujący sposób:

request duration + (request self-time * 3)

Gdzie czas własny żądania („request self-time”) jest równy czasowi trwania żądania pomniejszonemu o czas, w którym żądanie było zablokowane przez inne żądania. Rozpatrywane są tylko te żądania, których czas własny przekracza 250 ms lub czas trwania przekracza 1 s.