Συμβάλετε στη βελτίωση των Ελέγχων διαφημίσεων εκδότη για το Lighthouse. Μοιραστείτε τις σκέψεις σας στην έρευνά μας.

Αποφυγή αιτημάτων που προκαλούν συμφόρηση

Stay organized with collections Save and categorize content based on your preferences.

Επισκόπηση

Αυτός ο έλεγχος προσδιορίζει τα αιτήματα μεγάλης διάρκειας που αποκλείουν το πρώτο αίτημα για διαφημίσεις. Αυτά είναι αιτήματα που ξεκίνησαν και έλαβαν επίσης μια απάντηση πριν από την πραγματοποίηση του πρώτου αιτήματος για διαφήμιση. Η μείωση του αριθμού και της διάρκειας των αιτημάτων που αποκλείουν το πρώτο αίτημα για διαφήμιση θα μειώσει την καθυστέρηση του αιτήματος αυτού, επιταχύνοντας έτσι τη φόρτωση των διαφημίσεων.

Προτάσεις

Οι λεπτομέρειες αυτού του ελέγχου περιέχουν τα 5 πρώτα αιτήματα που προκαλούν αποκλεισμό (κατά κόστος). Ο στόχος εδώ είναι να καταργήσετε ή να μειώσετε τη διάρκεια αυτών των αιτημάτων, ώστε να επιταχυνθεί η φόρτωση των διαφημίσεων. Ακολουθούν μερικές συμβουλές για την επίτευξη του στόχου αυτού:

  • Εξαλείψτε τα περιττά αιτήματα.
  • Μεταθέστε την εκτέλεση των μη κρίσιμων αιτημάτων μετά τη φόρτωση των διαφημίσεων.
  • Φροντίστε τα αιτήματα να πραγματοποιούνται παράλληλα και όχι διαδοχικά.
  • Βελτιώστε τους χρόνους απόκρισης βελτιστοποιώντας τις υποστηρικτικές υπηρεσίες με χρήση HTTP/2 κ.λπ.

Περισσότερες πληροφορίες

Αυτός ο έλεγχος εμφανίζει τα 5 πρώτα αιτήματα που προκαλούν συμφόρηση κατά κόστος. Το κόστος ενός αιτήματος υπολογίζεται ως εξής:

request duration + (request self-time * 3)

Όπου ο χρόνος του ίδιου του αιτήματος ισούται με τη διάρκεια μείον τον χρόνο που διήρκησε ο αποκλεισμός του από άλλα αιτήματα. Λαμβάνονται υπόψη μόνο τα αιτήματα των οποίων ο χρόνος είναι μεγαλύτερος από 250 ms ή η διάρκεια μεγαλύτερη από 1 δευτερόλεπτο.