Unikaj czekania na zdarzenia wczytania

Omówienie

Ten audyt pozwala sprawdzić, czy pierwsze żądanie reklamy jest blokowane w przypadku zdarzenia wczytania strony. Żądania reklamy nie wchodzą w interakcje z elementem DOM i nie zależą od pełnego wczytania strony. Dlatego zaleca się jak najwcześniejsze wysyłanie żądań reklamy, aby przyspieszyć wczytywanie reklam.

Rekomendacje

Usuń wszystkie działania, które uniemożliwiają wysyłanie żądań reklamy przed uruchomieniem zdarzeń load lub domContentLoaded strony.