Unikanie oczekiwania podczas wczytywania strony

Omówienie

Ten audyt pozwala sprawdzić, czy pierwsze żądanie reklamy jest blokowane podczas zdarzenia wczytywania strony. Same żądania reklamy nie wchodzą w interakcje z DOM ani nie są zależne od pełnego wczytania strony. Dlatego zaleca się jak najwcześniejsze wysyłanie żądań reklamy, by przyspieszyć ładowanie reklam.

Rekomendacje

Usuń logikę, która uniemożliwia wysyłanie żądań reklamy przed uruchomieniem zdarzeń load lub domContentLoaded strony.