İlk teklif isteğinin gönderilmesi için gereken süreyi kısaltma

Genel bakış

İlk başlıktan teklif alma (header bidding) isteğinin yapılması için gereken süre. Bu, sayfa ilk yüklemeden ilk başlıktan teklif alma (header bidding) isteği gönderilene kadar olan aralıktır.

Öneriler

Bu metrik, belirli bir soruna işaret etmez. Geliştirilebilecek alanların belirlenmesine ve zaman içinde bu geliştirme sürecinin izlenmesine yardımcı olmak için kullanılmalıdır.

Burada amaç, ilk başlıktan teklif alma (header bidding) isteğinin yapılması için gereken süreyi azaltmaktır. Daha spesifik olan diğer denetimleri başarıyla geçmek, bu metrik üzerinde büyük bir etkiye sahip olacaktır. Özellikle aşağıdaki denetimlerin bu süreyi etkilemesi olasıdır:

Daha fazla bilgi

Bu metrik, "ilk teklif isteğini" desteklenen bir reklam exchange'ine veya arz tarafı platformuna yönelik ilk kaydedilen istek olarak tanımlar.