Reklamla ilgili ağ isteklerini engelleyen uzun görevlerden kaçınma

Koleksiyonlar ile düzeninizi koruyun İçeriği tercihlerinize göre kaydedin ve kategorilere ayırın.

Genel bakış

Bu denetim, ilk reklam isteğinin uzun görevler nedeniyle gecikmeye uğrayıp uğramadığını kontrol eder. Uzun görev, ana iş parçacığını 50 ms veya daha uzun bir süre boyunca engelleyen JavaScript kodu olarak tanımlanır. Bir reklam isteğinden önce uzun görevler gerçekleşirse tarayıcı tüm görevler tamamlanana kadar isteği gönderemez.

Öneriler

İlk reklam isteğini engelleyen görevleri inceleyin ve bunları kaldırmaya veya yürütme sürelerini 100 ms'nin altına indirmeye yönelik yöntemleri araştırın. Yürütme süresini kısaltmak için yapılabilecek bazı işlemler şunlardır:

  • Görevleri daha hızlı yürütülecek şekilde optimize etme
  • Görevleri, tek tek 100 ms'nin altında yürütülecek daha küçük parçalara bölme
  • Reklam istekleri yapılana kadar görevleri erteleme
  • Görevleri bir çalışan aracılığıyla ana iş parçacığının dışına taşıma

Daha fazla bilgi

Bu denetim, yürütme süresine bağlı olarak en uzun ilk 10 görevi, başlangıç zamanına (artan) göre sıralanmış şekilde gösterir.

Uzun JavaScript görevleri Etkileşime Hazır Olma Sürenizi geciktiriyor mu?
Chrome Geliştirici Araçları'nda Ağ Etkinliğini Denetleme