Pomóż nam ulepszyć działanie Publisher Ads Audits for Lighthouse. Wypełnij ankietę i podziel się swoją opinią

Skrócenie czasu do wysłania pierwszego pytania o stawkę

Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.

Omówienie

Czas potrzebny do wysłania pierwszego żądania określania stawek przez kod w nagłówku. Jest to czas, jaki mija od momentu wczytania strony do momentu wysłania pierwszego żądania określania stawek przez kod w nagłówku.

Rekomendacje

Te dane nie wskazują konkretnego problemu. Powinny pomagać w określeniu obszarów, które można poprawić, oraz śledzeniu poprawy.

Celem jest skrócenie czasu potrzebnego do wysłania pierwszego żądania określania stawek przez kod w nagłówku. Jeśli dopilnujesz, by inne, bardziej szczegółowe audyty zakończyły się wynikiem pozytywnym, te dane powinny się znacząco zmienić. Na ten czas mogą mieć wpływ szczególnie te audyty:

Więcej informacji

Te dane identyfikują „pierwsze pytanie o stawkę” jako najwcześniej zarejestrowane żądanie w obsługiwanej giełdzie reklam lub platformie dostawców reklam.