Mobile audits now simulate slow network and CPU speeds by default.

Skrócenie krytycznej ścieżki ładowania reklamy

Wyjaśnienie

Zapewnia to, że żadne niepowiązane zasoby nie są ładowane przed żądaniem pierwszej reklamy. Powoduje to zwiększenie opóźnienia pierwszego żądania reklamy i może przyczynić się do zmniejszenia widoczności.

Rozwiązanie

Sprawdź, dlaczego zasoby są ładowane przed pierwszym żądaniem reklamy, i określ, czy można usunąć zależność albo przyspieszyć blokowanie zasobów poprzez zmniejszenie rozmiaru lub buforowanie.

Więcej informacji

Sprawdzone metody oznaczania tagami pozwalające zminimalizować czas oczekiwania na stronę