Αποφυγή εργασιών μεγάλης διάρκειας που αποκλείουν αιτήματα δικτύου που σχετίζονται με διαφημίσεις

Επισκόπηση

Αυτός ο έλεγχος εξετάζει εάν το πρώτο αίτημα για διαφήμιση καθυστερεί ή όχι λόγω εργασιών μεγάλης διάρκειας. Ως εργασία μεγάλης διάρκειας ορίζεται ένας κώδικας JavaScript που αποκλείει το κύριο νήμα για 50ms ή περισσότερο. Όταν υπάρχουν εργασίες μεγάλης διάρκειας πριν από ένα αίτημα για διαφήμιση, το πρόγραμμα περιήγησης δεν μπορεί να υποβάλει το αίτημα μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες.

Προτάσεις

Εξετάστε τις εργασίες που αποκλείουν το πρώτο αίτημα για διαφήμιση και διερευνήστε πώς θα μπορούσατε να τις καταργήσετε ή να μειώσετε τον χρόνο εκτέλεσής τους κάτω από τα 100ms. Ακολουθούν ορισμένες προσεγγίσεις για τη μείωση του χρόνου εκτέλεσης:

  • Βελτιστοποίηση των εργασιών για πιο γρήγορη εκτέλεση
  • Διαχωρισμός εργασιών σε μικρότερα κομμάτια που εκτελούνται μεμονωμένα σε λιγότερο από 100ms
  • Καθυστέρηση εργασιών έως ότου υποβληθούν τα αιτήματα για διαφημίσεις
  • Μετακίνηση εργασιών εκτός του κύριου νήματος μέσω ενός worker

Περισσότερες πληροφορίες

Αυτός ο έλεγχος εμφανίζει σε αύξουσα σειρά τις 10 μεγαλύτερες εργασίες κατά χρόνο εκτέλεσης.

Οι μεγάλες εργασίες JavaScript καθυστερούν τον Χρόνο για Αλληλεπίδραση;
Επιθεώρηση δραστηριότητας δικτύου στα Εργαλεία για προγραμματιστές Chrome