İçeriğe dayalı reklam açık artırması ile sıralı açık artırma kurulumu

Yayıncılar genellikle gelir için optimizasyon yapmak amacıyla reklam talep kaynaklarını çeşitlendirir ve sayfadaki belirli bir reklam alanı için en iyi reklamı belirlemek amacıyla birden çok şirketi (örneğin, yayıncı reklam sunucuları, arz tarafı platformları ve talep tarafı platformları) çağırır. Başlıktan teklif alma (header bidding), yayıncıların çeşitli talep kaynaklarından bir reklam alanı için teklif yakalamasına olanak tanır. Sıralı açık artırma kurulumunda, içerik verileri içeren bir açık artırma yürütmek için başlıktan teklif alma (header bidding) kitaplığı, siteler arası veriler içeren bir açık artırma yapmak için Protected Audience kullanılır.

Başlamadan önce, Prebid.js belgelerinden başlıktan teklif alma (header bidding) hakkında bilgi edinin.

Tanımlar

Aşağıdaki tablolarda, bu dokümanda kullanılan bazı terimler açıklanmaktadır.

Açık Artırma

Açık artırma Tanım
Protected Audience açık artırması Başka bir sitede oluşturulmuş bir ilgi alanı grubu için teklif vermeyi içeren bir reklam açık artırması.
Protected Audience çok satıcılı açık artırması Öncelikle birden fazla paralel bileşen açık artırması içeren iki katmanlı bir Korunan Kitle açık artırması. Bu açık artırma, daha sonra en yüksek puanlı reklamın en üst düzey açık artırmaya gönderilmesini sağlar.
Üst düzey açık artırma Bileşen açık artırmalarından elde edilen puanlamayı sağlayan, Protected Audience çok satıcılı açık artırmadaki son reklam açık artırması.
Bileşen açık artırması Her bileşen satıcısının bileşen açık artırmalarını paralel olarak düzenlediği, Protected Audience çok satıcılı açık artırmadaki iç içe geçmiş açık artırma. Her bileşen açık artırmasında en yüksek puanı alan reklamlar, üst düzey açık artırmaya geçirilir.

Katılımcı sayısı

Katılımcı Tanım
Reklamveren Reklam yerleşimi isteyen ve reklam öğesini oluşturan taraf.
Yayıncı Açık artırma için reklam envanteri sağlayan taraf.
Alım sorumlusu Reklam alanını bir satıcıdan satın almak için açık artırmada teklif veren taraf. Genellikle talep tarafı platformu (TTP) olur.
Yayıncı Reklam Sunucusu Sitede oluşturulacak reklamları yönetmek ve seçmek için yayıncılar tarafından kullanılan bir hizmet. Yayıncı Reklam Sunucusu, bir yayıncıya en çok geliri sağlayacak reklamı belirlemek için kendi açık artırma sonuçlarını, başlıktan teklif veren yanıtlarını, doğrudan satılan envanterini ve daha fazlasını birleştirebilir.
Yayıncı Reklam Sunucusu, sunucuyla etkileşim için istemci tarafı kitaplık sağlayabilir.
Üst düzey satıcı Protected Audience çok satıcılı açık artırmasını çağıran (yani oluşturan) taraf, üst düzey açık artırmaya katılır.
Bileşen satıcısı Yayıncının reklam alanını alıcılara satmak için Protected Audience çok satıcılı açık artırmasında bileşen açık artırması yapan taraf. Genellikle bir arz tarafı platformu (SSP).

Sıralı açık artırma kurulumu

Sıralı açık artırma ayarlarında, önce içeriğe dayalı açık artırmalar yürütülür, ardından Protected Audience açık artırması gerçekleştirilir. Bu kurulum, yayıncıların sayfada bulunan bağlamsal verilerle açık artırma ve ayrıca kullanıcıların gizliliğini korumak için güvenli bir ortamda siteler arası verilerle açık artırmalar yaparak kazanç potansiyellerini en üst düzeye çıkarmalarına olanak tanır.

Yayıncı Reklam Sunucusu'nun içeriğe dayalı açık artırması için teklifler toplamak üzere sayfada ilk olarak bir başlıktan teklif alma (header bidding) kitaplığı yürütülebilir. Ardından, içeriğe dayalı açık artırmanın ayarlanmış kazanan teklif fiyatı, Protected Audience açık artırmasına teklif tabanı olarak girilebilir. Puanlama adımında üst düzey satıcı, istenenlik puanı hesaplanırken bileşen açık artırma teklifi fiyatlarını sıfır puanı atayarak teklif tabanının altına düşürebilir. Korunan Kitle bileşeninin herhangi bir açık artırma teklifi teklif tabanının üzerinde değilse içeriğe dayalı açık artırmayı kazanan reklam kullanıcıya oluşturulur. Korunan Kitle açık artırmasının kazananı döndürmesi, teklif tabanının üzerinde olduğu ve Protected Audience kazanan reklam kullanıcıya oluşturulduğu anlamına gelir.

Bu sıralı açık artırma kurulum örneğinde, sayfada üç büyük açık artırma sırasıyla yürütülebilir:

 1. Başlıktan teklif alma (header bidding) kitaplığına göre içeriğe dayalı açık artırma
 2. Yayıncı Reklam Sunucusu tarafından içeriğe dayalı açık artırma
 3. Korunan Kitle açık artırması.
Kullanıcı
Başlıktan teklif alma (header bidding) içeriğe dayalı açık artırması olan Protected Audience çok satıcılı açık artırmaya genel bakış.

Genel bakış diyagramının ayrıntılı açıklaması:

 1. Açık artırmadan önce kullanıcı, reklamveren sitesindeki bir ilgi alanı grubuna eklenir.
 2. Kullanıcı daha sonra yayıncı sayfasını ziyaret ettiğinde Prebid.js, başlıktan teklif verenlerden teklif yanıtlarını toplamak için içeriğe dayalı bir açık artırma çalıştırır. Bu adımda alıcılar sinyalleri sağlayabilir, satıcılar ise sonraki Protected Audience açık artırmasında kullanılacak bileşen açık artırma yapılandırmaları sağlayabilir. Prebid.js, bu sinyalleri ve yapılandırmaları Protected Audience açık artırmasına iletmek için bir modül sağlar.
 3. Prebid.js tarafından toplanan teklif yanıtları, sunucu tarafı içeriğe dayalı açık artırma için Yayıncı Reklam Sunucusu'na gönderilir.
 4. Yayıncı Reklam Sunucusu, bir yayıncıya en çok geliri sağlayacak reklamı belirlemek için kendi açık artırma sonuçlarını, başlıktan teklif alma (header bidding) sonuçlarını, doğrudan satılan envanterini ve daha fazlasını birleştirebilir. Kazanan reklam, Yayıncı Reklam Sunucusu'nun istemci tarafı kitaplığına döndürülür.
 5. İçeriğe dayalı açık artırmanın kazananından alınan düzenlenmiş teklif fiyatı, alıcı sinyalleri (perBuyerSignals) ve satıcı bileşenlerinin Prebid.js tarafından toplanan açık artırma yapılandırmaları, Yayıncı Reklam Sunucusu'nun istemci tarafı kitaplığı tarafından Protected Audience açık artırmasına aktarılabilir.
 6. Protected Audience çok satıcılı açık artırması, üst düzey satıcı tarafından yapılır. Üst düzey satıcının puanlama adımında, en üst düzey satıcı her bir bileşenin açık artırmayı kazanan teklif fiyatını, içeriğe dayalı açık artırma düzeltilmiş kazanan teklif fiyatıyla karşılaştırabilir. Bileşenin teklif fiyatı içeriğe dayalı açık artırma teklifi fiyatından düşükse üst düzey satıcı, istenenlik puanını 0 döndürür. Tüm teklifler 0 olarak puanlanırsa runAdAuction() çağrısı boş döndürür ve içeriğe dayalı açık artırmayı kazanan reklamın oluşturulması gerektiğini belirtir.
 7. Yayıncı Reklam Sunucusu istemci tarafı kitaplığı, runAdAuction() çağrısından döndürülen içeriğe göre kazanan Korunan Kitle reklamını veya içeriğe dayalı reklamı oluşturur.
 8. Kazanan reklam kullanıcı için oluşturulur.

Prebid.js ve Yayıncı Reklam Sunucusu ile içeriğe dayalı açık artırmalar

Yayıncı sitesinde içeriğe dayalı açık artırma başlatılır
Yayıncı sayfasında içeriğe dayalı açık artırma zamanı sırası.

Sıralı bir açık artırma kurulumunda, tüm içeriğe dayalı açık artırmalar Korunan Kitle açık artırması başlamadan önce yürütülür. Bu belgede açıklanan kurulumda, Prebid.js tarafından Yayıncı Reklam Sunucusu tarafından sunucu tarafı açık artırmaya giren bir başlıktan teklif alma (header bidding) içeriğe dayalı açık artırması çalıştırırız.

Yayıncı ilk olarak, Korunan Kitle açık artırmasının daha sonra yürütüleceğini belirtmek için Prebid.js'yi bir işaret ile çağırarak başlıktan teklif alma (header bidding) içeriğe dayalı açık artırması başlatır. Daha sonra Prebid.js, teklif yanıtlarını toplar ve bunları sunucu tarafı içeriğe dayalı açık artırma için Yayıncı Reklam Sunucusu'na gönderir. Teklif yanıtı toplama adımında alıcılar ve satıcılar, katılmak istediklerinde sonraki Protected Audience açık artırmasında kullanılmak üzere bileşen açık artırma yapılandırmaları ve alıcı sinyalleri (perBuyerSignals) sağlayabilir. Bu bileşen açık artırma yapılandırması, sonunda bir sonraki Korunan Kitle açık artırmasına girer.

 1. İçeriğe dayalı açık artırma başlatma Kullanıcı, yayıncı sayfasını ziyaret eder.
 2. Yayıncı sayfası, Yayıncı Reklam Sunucusu istemci tarafı kitaplığını yükler ve reklam alanlarını tanımlar.
 3. Yayıncı sayfası Prebid'i yükler ve başlıktan teklif alma (header bidding) içeriğe dayalı açık artırmasını başlatır.
 4. A Satıcısının içeriğe dayalı açık artırması (Satıcı B'nin içeriğe dayalı açık artırmasına paralel olarak yayınlanır). Prebid.js, Satıcı A'ya bir teklif isteği gönderir.
 5. Satıcı A, alıcılardan teklif yanıtlarını ve Alıcı Sinyallerini alır.
 6. A Satıcısı içeriğe dayalı bir açık artırma gerçekleştirir.
 7. Satıcı A, bileşen açık artırma yapılandırmasını perBuyerSignals dahil ederek oluşturur.
 8. Satıcı A, Prebid.js'ye kazanan teklif ve bileşeninin açık artırma yapılandırmasıyla yanıt verir.
 9. Satıcı B'nin içeriğe dayalı açık artırması (Satıcı A'nın içeriğe dayalı açık artırmasıyla paralel olarak yapılır). Prebid.js, Satıcı B'ye bir teklif isteği gönderir.
 10. Satıcı B, alıcılardan teklif yanıtlarını ve perBuyerSignals alır.
 11. Satıcı B, içeriğe dayalı bir açık artırma gerçekleştirir.
 12. Satıcı B, bileşen açık artırma yapılandırmasını perBuyerSignals dahil olacak şekilde oluşturur.
 13. Satıcı B, Prebid.js'ye kazanan teklif ve bileşeninin açık artırma yapılandırmasıyla yanıt verir.
 14. Yayıncı Reklam Sunucusu'nun içeriğe dayalı açık artırması Prebid.js tarafından toplanan teklif yanıtları, içeriğe dayalı açık artırma için Yayıncı Reklam Sunucusu'na gönderilir.
 15. Alıcıların sinyallerine sahip bileşen açık artırma yapılandırmaları, Yayıncı Reklam Sunucusu'nun istemci tarafı kitaplığıyla paylaşılır.
 16. Yayıncı Reklam Sunucusu; doğrudan satılan kampanyalar, programatik teklifler, Prebid'in içeriğe dayalı teklifleri ve diğer envanterler arasında en iyi reklamı belirlemek için içeriğe dayalı bir açık artırma düzenler.
 17. Yayıncı Reklam Sunucusu, düzenlenmiş kazanan teklifi döndürür.

Protected Audience reklam talebiyle içeriğe dayalı reklam talebini değerlendirin

Yayıncı Reklam Sunucusu istemci tarafı kitaplığı, içeriğe dayalı açık artırma ile Protected Audience açık artırması arasında seçilen reklamı oluşturur
Yayıncı sayfasında reklam oluşturma sırası.

Bu noktada, içeriğe dayalı açık artırmalar sona ermiştir ve Yayıncı Reklam Sunucusu'nun istemci tarafı kitaplığı, içeriğe dayalı açık artırmayı kazanan ayarlanmış teklif fiyatını, bileşen açık artırma yapılandırmalarını ve Korunan Kitle açık artırmasına katılan alıcılardan gelen sinyalleri en üst düzey satıcıya iletebilir. İçeriğe dayalı açık artırma teklifinin taban fiyatı, üst düzey açık artırmada puanlama sinyali olarak açık artırma yapılandırmasına geçirilebilir.

 1. Tarayıcı, satıcıdan her bir reklamın güvenilir puanlama sinyalleriyle birlikte puanlama komut dosyasını getirir.
 2. Tarayıcı, tüm bileşen açık artırmalarının her kazanan teklifi için üst düzey satıcının puanlama mantığını yürütür. Üst düzey satıcının scoreAd() komut dosyasının içinde mantık, açık artırma yapılandırmasında sellerSignals olarak eklenmiş olabilecek içeriğe dayalı açık artırma düzenlemesi kazanan teklif fiyatına erişebilir. Komut dosyası, kazanan içeriğe dayalı teklif fiyatını bileşen Korunan Kitle teklifi fiyatı ile karşılaştırabilir ve içeriğe dayalı fiyat daha yüksekse istenen puan puanını 0 döndürebilir. Aksi takdirde, komut dosyası, muhtemelen Protected Audience teklif fiyatına göre istenenlik puanını hesaplar.
 3. Tarayıcı, üst düzey satıcının puanlama mantığına göre gönderilen en yüksek istenen puana sahip reklamı seçer.
 4. Korunan Kitle açık artırması kazanırsa Korunan Kitle açık artırması yayıncının reklam sunucusu istemci tarafı kitaplığına bir FencedFrameConfig nesnesi veya opak bir URN döndürür.
 5. İstemci tarafı kitaplığı, sınırlanmış çerçevenin config özelliğini FencedFrameConfig nesnesine veya iframe'in src özelliğini, kazanan Protected Audience reklamının opak URL'sine ayarlar.
 6. Tarayıcı, alıcıdan Protected Audience açık artırmasını kazanan reklamı getirir.
 7. Tarayıcı, reklamı kullanıcıya oluşturur.
 8. İçeriğe dayalı açık artırma kazanırsa Protected Audience açık artırması null değerini döndürür.
 9. Tarayıcı, iframe'in src özelliğini kazanan içeriğe dayalı reklama ayarlar.
 10. Tarayıcı, alıcıdan içeriğe dayalı açık artırmayı kazanan reklamı getirir.
 11. Tarayıcı, reklamı kullanıcıya oluşturur.