Metoda: eventticketobject.insert

Wstawia obiekt biletu na wydarzenie o podanym identyfikatorze i właściwościach.

Żądanie HTTP

POST https://walletobjects.googleapis.com/walletobjects/v1/eventTicketObject

Adres URL używa składni transkodowania gRPC.

Treść żądania

Treść żądania zawiera instancję EventTicketObject.

Treść odpowiedzi

Jeśli operacja się uda, treść odpowiedzi będzie zawierała nowo utworzoną instancję EventTicketObject.

Zakresy autoryzacji

Wymaga poniższego zakresu OAuth:

  • https://www.googleapis.com/auth/wallet_object.issuer