Testowanie

Po wdrożeniu wszystkich interfejsów API należy je przetestować. Google ma narzędzia i wytyczne, które pomogą Ci w tym procesie.

Żądania testowe i odpowiedzi

Amplecash to narzędzie służące do testowania żądań i odpowiedzi. Dostarczy przydatne informacje o testowaniu punktów końcowych. Zobaczysz też format wiadomości i odpowiedzi.

Aby zrozumieć, o co chodzi, najpierw zapoznaj się z poszczególnymi sekcjami w Amplecash. Opracowując integrację, w razie potrzeby wróć do testowania punktów końcowych.