W skrócie

Interfejs Google Pay API umożliwia szybkie i łatwe dokonywanie płatności w aplikacjach. Dzięki niemu bez wysiłku dotrzesz do setek milionów użytkowników kart zapisanych na kontach Google na całym świecie.

Jak to działa

Rysunek 1. Proces płatności na Androidzie

Gdy użytkownik wybierze przycisk płatności Google Pay, zobaczy arkusz płatności, w którym wyświetlone zostaną formy płatności zapisane na jego koncie Google i opcjonalne pola, takie jak adres dostawy. Użytkownik może szybko wybrać formę płatności i dodać opcjonalny adres dostawy lub nowe informacje.

Proces płatności wygląda następująco:

  1. Gdy użytkownik wybiera przycisk płatności Google Pay, wyświetla się arkusz płatności z listą obsługiwanych form płatności.
  2. Użytkownik wybiera formę płatności, a Google Pay bezpiecznie zwraca token płatności dla danej formy w Twojej aplikacji.
  3. Aplikacja przesyła token płatności wraz ze szczegółami zakupu do swojego backendu.
  4. Aby zrealizować płatność, backend przetwarza zakup i wysyła token płatności do dostawcy usług płatniczych.

Jak zacząć korzystać

Aby zacząć korzystać z Google Pay API, wykonaj te czynności:

  1. Przejrzyj nasze Warunki korzystania z usługi i Zasady dopuszczalnego użytkowania Google Pay API i przestrzegaj ich.
  2. Przejrzyj listę firm i bram obsługujących płatności, aby znaleźć dokumentację referencyjną firmy lub bramy obsługującej płatności.

  3. Zapoznaj się ze wskazówkami dotyczącymi promowania marki Google Pay.
  4. Wykonaj czynności przedstawione w samouczku i na liście kontrolnej integracji.
  5. Poproś o dostęp produkcyjny do Google Pay API za pomocą Google Pay Business Console.
  6. Upewnij się, że Twoje urządzenie z Androidem ma Usługi Google Play w wersji 18.0.0 lub nowszej.