Przykład aplikacji internetowej

Użyj kodu w tym repozytorium GitHub z podanymi wskazówkami dotyczącymi wdrażania działającej aplikacji internetowej w celu sterowania obsługiwanymi urządzeniami Nest, takimi jak kamery, dzwonki i termostaty. Będą Ci potrzebne dane logowania do konta Google i projekt Firebase.

Możesz wypróbować wersję demonstracyjną na stronie https://device-access-sample.web.app.

Jeśli nie masz doświadczenia z dostępem do urządzenia, zacznij od ćwiczenia z programowania aplikacji internetowych dotyczących dostępu do urządzenia, zanim zaczniesz korzystać z przykładowej aplikacji internetowej.