Cihaz Erişim Politikaları

Device Access Politikalar; Device Access Korumalı Alan Hizmet Şartları'nda belirtildiği üzere ürün, hizmet veya malzemelerinizin uyması gereken SDM API'nin teknik yönergelerini ve politikalarını kapsar.

Cihazla ilgili aşağıdaki veri kümeleri, SDM API'den elde edilen verileri takip eden 10 günden uzun süre saklama yasağı kapsamında değildir:

  • Yapı Kimliği ve Adı
  • Oda kimliği ve adı
  • Cihaz Kimliği ve Adı

Teknik belgeler

Teknik belgeler, API Kılavuzları altında bulunan tüm içerikten oluşur.

Ürün Yönergeleri

Ticari entegrasyonlar Ürün İnceleme Yönergeleri'ne uygun olmalıdır.