เรามีคอลเล็กชันแอปตัวอย่างที่จะช่วยคุณเริ่มต้นใช้งาน ML Kit ตัวอย่างแอปมี 2 ประเภท ได้แก่

  • แอป Quickstart คือแอปตัวอย่างง่ายๆ ที่ช่วยให้คุณเริ่มต้นใช้งาน API ได้
  • แอป Showcase คือแอปที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นซึ่งแสดงวิธีนําเสนอประสบการณ์ที่ซับซ้อนยิ่งขึ้นโดยใช้ ML Kit API อย่างน้อย 1 รายการรวมกับคอมโพเนนต์ของ Material Design

Vision API

API การวิเคราะห์วิดีโอและรูปภาพสําหรับติดป้ายกํากับรูปภาพและตรวจจับบาร์โค้ด ข้อความ ใบหน้า และวัตถุ
สาธิตวิธีการเริ่มต้นใช้งาน Vision API ทั้งหมด ได้แก่ การสแกนบาร์โค้ด การตรวจจับใบหน้า การจดจําข้อความ และการตรวจหาท่าทาง นอกจากนี้ เครื่องมือดังกล่าวยังแสดงการติดป้ายกํากับรูปภาพและการตรวจหาออบเจ็กต์ด้วยโมเดลฐานและโมเดล TensorFlow Lite ที่กําหนดเอง
สาธิตวิธีใช้การติดป้ายกํากับรูปภาพด้วยโมเดล Firestore Vision Edge และแสดงวิธีดาวน์โหลดโมเดลที่โฮสต์ด้วย Firebase
แอปนี้ใช้ Vision API ของ ML Kit และแสดงวิธีสร้างประสบการณ์การใช้งานที่สมบูรณ์ตั้งแต่ต้นจนจบที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์การออกแบบของ ML
สาธิตวิธีการเริ่มต้นใช้งาน API การจดจําหมึกแบบดิจิทัล

API ภาษาธรรมชาติ

API การประมวลผลภาษาธรรมชาติเพื่อระบุและแปลภาษาระหว่าง 58 ภาษา และให้คําแนะนําในการตอบกลับ
สาธิตวิธีการใช้ฟีเจอร์ช่วยตอบของ ML Kit เพื่อสร้างการตอบกลับไปยังชุดข้อความการสนทนาโดยอัตโนมัติ
ตรวจหาและค้นหาเอนทิตี (เช่น ที่อยู่ วันที่/เวลา ฯลฯ) จาก 15 ภาษา และดําเนินการตามบริบท
แอปนี้ใช้การจดจําข้อความ รหัสภาษา และ API การแปลในอุปกรณ์เพื่อแปลข้อความแบบเรียลไทม์จากรูปภาพจากกล้อง