ข้อมูลอ้างอิง Swift สำหรับ iOS ของ ML Kit

เอกสารประกอบเกี่ยวกับการอ้างอิง API จะมีข้อมูลโดยละเอียดสําหรับแต่ละคลาสและวิธีใน ML Kit SDK