منابع توسعه دهنده برای راه حل ها

از منابع اینجا برای گنجاندن بهترین روش‌ها برای بهبود تجربه کاربر در راه‌حل‌های خود استفاده کنید.
پر کردن فرم‌های ثبت‌نام را برای کاربران خود سریع و آسان کنید و به ارائه مدرک نشانی در برنامه کمک کنید.
کد پشت ویژگی هایی را ببینید که به کاربران کمک می کند نزدیکترین فروشگاه ها، محصولات، دستگاه های خودپرداز و شعب را به سرعت پیدا کنند.
بیاموزید که چگونه از ویجتی که رها شدن سبد خرید را کاهش می دهد و نرخ موفقیت تحویل را افزایش می دهد، بهترین استفاده را ببرید.
بیاموزید که چگونه تراکنش‌های کاربر را با نام‌ها، جزئیات و مکان‌های تاجر تطبیق دهید تا به کاربران کمک کنید سریع تراکنش‌های خود را شناسایی کنند و تماس‌های خدمات مشتری را کاهش دهند.