กรอกแบบฟอร์มที่อยู่ให้กับผู้ใช้ได้อย่างรวดเร็วและง่ายดายด้วย Place Autocomplete คู่มือนี้อธิบายว่าการอัปเกรด UX นี้อาจทําให้รถเข็นที่ถูกละทิ้งกลางคันลดลง และปรับปรุงอัตรา Conversion ตลอดจนปรับปรุงความแม่นยําในการจัดส่งและการนําส่งได้อย่างไร

เอกสารประกอบ

เอกสารประกอบ
ผสานรวม Place Autocomplete ไว้ในเว็บไซต์ของคุณด้วย Places Library, Maps JavaScript API
เอกสารประกอบ
ผสานรวมการเติมข้อความอัตโนมัติลงในแอป Android ด้วย Places SDK สําหรับ Android
เอกสารประกอบ
ผสานรวม Place Autocomplete เข้ากับแอป iOS ด้วย Places SDK สําหรับ iOS
เอกสารประกอบ
เรียกบริการเติมข้อความอัตโนมัติให้กับสถานที่ผ่านคําขอ HTTP